znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
3.12. - 10.12.2023

Nedeľa 7:30 Suchá za † Alexeja a Gabrielu Pluhárových a rodičov z oboch strán
9:00 Zvončín za † Libora a Jozefínu Císarových, rodičov z oboch strán a † deti
10:30 Suchá za ľud vo farnosti
Pondelok 18:00 Suchá za † Máriu Sedláčkovú (1. výročie)
Utorok 18:00 Suchá za † Štefániu Malovcovú (2. výr.), dcéru Stanislavu (1. výr.) švagra Emanuela (1. výročie) a † krstných rodičov a starých rodičov
Streda 18:00 Suchá za † Jozefa Marhavého (30. výročie)
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Rudolfa Kosnáča (1. výročie)
18:00 Suchá za † Patrika Laskovského, rodičov a † z rodiny
Piatok 17:00 Košolná za † Štefana a Hedvigu Klimových
18:00 Suchá za živých a † členov Rodiny nepoškvrnenej
Sobota 6:00 Suchá za ľud vo farnosti (za 8. 12.)
18:00 Zvončín za † Jozefínu a Františka Tajcnerových, syna Františka, dcéru Emíliu, manžela Jozefa, zaťa Pavla a pravnuka Martinka
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jaroslava Hustáka (nedožitých 80 rokov)
9:00 Košolná za † Magdalénu Vlčekovú
10:30 Suchá za ľud vo farnosti

Adorácia býva vo štvrtok po večernej sv. omši
V piatok večer, okrem 1. piatku, bývajú detské sv. omše.
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši.
 


Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
	
Št	07.12.	Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Pi	08.12.	NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť
Ne	10.12.	DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
 
Oznamy z 3.12.2023
 
Dnes je jesenná zbierka na charitu. Vďaka za vaše milodary. 
Litánie budú po sv. omši. 

Dnes popoludní o 16:00 hod. bude v Suchej požehnanie adventného venca, 
ktorý je vonku na námestí.

Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury a Arcibiskupské 
gymnázium biskupa P. Jantuscha pozývajú žiakov, rodičov a širokú verejnosť 
na Deň otvorených dverí dňa 5. decembra od 8:00 hod. do 13:00 hod. 
v priestoroch na ulici Jána Hollého 9 v Trnave. 

V stredu pozývame deti na detskú sv. omšu o 18:00 hod.

V piatok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
Sv. omše vo štvrtok večer už sú zo slávnosti. 
Rodina nepoškvrnenej pozýva v deň slávnosti svojich členov 
o 12:00 hod. na spoločnú modlitbu do kostola. 

Počas prvej časti adventného obdobia budeme mať v našej farnosti aj rorátne sv. omše. 
Sú to mariánske sv. omše, ktoré sa slávia na úsvite. 
Prvá bude v sobotu 9. decembra o 6:00 hod. 
Všetci ste srdečne pozvaní, môžete si priniesť aj vlastné sviece!

Naša farnosť sa tento rok vo vianočnom období prvýkrát zapojí do celoslovenskej 
koledníckej akcie „Dobrá novina“, ktorú organizuje eRko. 
Rodičov s deťmi, ktorí by sa chceli zapojiť, pozývame na vysielaciu sv. omšu, 
počas ktorej diecézni biskupi požehnajú koledníkov. Táto sv. omša bude 
9. decembra o 10:30 hod. vo farnosti sv. Rodiny v Bratislave – Petržalke. 
Doprava je individuálna. 
Zároveň v tento deň pozývame deti na kolednícke eRko-stretko, 
ktoré sa uskutoční od 15:00 hod. do 17:00 hod. na fare. 

Vo vianočnom období by sme chceli pripraviť jasličkovú pobožnosť – čo je krátke
divadelné predstavenie o narodení Pána Ježiša. 
Malí herci, ktorí by sa chceli zapojiť, nech sa prihlásia do stredy 6. decembra v sakristii. 

Adventná aktivita pre nás všetkých: 
pripravili sme adventný strom, ktorý môže každý z nás počas adventu 
polievať svojimi modlitbami, dobrými skutkami a pod. 
V nádobe sú pripravené papierové hviezdičky, ktoré tieto dobré skutky predstavujú. 
Ako sa nám bude dariť, budeme hviezdičky premiestňovať do krhličky, 
ktorou budeme strom polievať. Uvidíme, či bude rásť. 
Na Vianoce ho vyzdobíme všetkými hviezdičkami. 

Rehoľné sestry uršulínky z Ružovej doliny hľadajú opatrovateľku na TPP. 
Keby mal niekto záujem, nech sa prihlási na fare alebo priamo u sestričiek v Ružovej doline. 


Milan Cehlárik, administrátor

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.