znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
4.6. - 11.6.2023

Nedeľa 7:30 Suchá za ľud vo farnosti
9:00 Zvončín za † Františka a Jozefínu Tajcnerových a † z rodiny
10:30 Suchá za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Pondelok 18:00 Suchá za † Teréziu Fančovičovú (po 30 dňoch)
Utorok sv. omša nebude
Streda 17:00 Košolná za † rodičov Rybárových a † syna (1. výročie)
18:00 Suchá za † Máriu Hajdúšekovú (1. výr.) manžela Štefana, sestru Alžbetu a starých rodičov
Štvrtok 17:00 Zvončín za † z rodiny Gáliovej a † Dušana Geschwandtnera
18:00 Suchá za ľud vo farnosti
Piatok 18:00 Suchá za † Milana Malovca (1. výročie)
Sobota 10:00 Suchá za birmovancov
18:00 Zvončín za † Helenu a Františka Prívozníkových a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá poďakovanie za 50 rokov kňazstva pre Vojtecha Surového
9:00 Košolná za † Ladislava a Annu Belicových
10:30 Suchá za ľud vo farnosti

Adorácia býva vo štvrtok po večernej sv. omši
V piatok večer, okrem 1. piatku, bývajú detské sv. omše.
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši.Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
		
Po	05.06.	Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Ut	06.06.	Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka
Št	08.06.	NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
Ne	11.06.	DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy zo 4.6.2023
 
Dnes je prvá nedeľa, po sv. omšiach je farská ofera. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia Noc kostolov. 

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 
Svätá omša v stredu v Košolnej bude zo slávnosti. 
Procesia s Najsvätejšou sviatosťou bude vo štvrtok po svätej omši v okolí kostola. 
Kto sa v tento deň zúčastní na speve hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu,
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V sobotu 10. júna o 10:00 hod. bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. 
Nácvik birmovancov bude v stredu po večernej sv. omši. 
Sv. spoveď pre birmovancov a ich rodiny bude v piatok o 16:00 hod. 

V nedeľu 11. júna o 15:00 hod. sa v kostole v Suchej nad Parnou uskutoční 
spoločný koncert Suchovského speváckeho zboru a spevokolu Gaudete zo Serede. 
Všetci ste srdečne pozvaní. 

Výpadky farskej webovej stránky nie sú spôsobené problémami na našej strane. 
Prosím o strpenie. 
Dôležité informácie a farské oznamy si môžete prečítať aj na farskom fb. 


Milan Cehlárik, administrátor

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.