znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
24.9. - 1.10.2023

Nedeľa 7:30 Suchá za ľud vo farnosti
9:00 Zvončín za † kňaza Štefana Janca a rodičov
10:30 Suchá za † Jaroslava a Máriu Galgóciových a † z rodiny
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 18:00 Suchá za † Pavla Brišiaka a † z rodiny z oboch strán
Streda 17:00 Košolná za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
18:00 Suchá za † rodičov Michala a Helenu Brímusových a st. rodičov Lukáčových
Štvrtok 17:00 Zvončín za † manžela Jána Ilavského, brata Martina a rodičov z oboch strán
18:00 Suchá za † Dominika a Máriu Matulových a ich deti
Piatok 18:00 Suchá za † Františka a Jozefínu Císarových a ich dcéru
Sobota 18:00 Zvončín za † Cecíliu Lančaričovú (6. výr.), manžela Jozefa (nedožitých 100 rokov), jeho sestru Máriu a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Danielu
9:00 Košolná za † Rudolfa a Máriu Kulichových a † rodičov
10:30 Suchá za ľud vo farnosti

Adorácia býva vo štvrtok po večernej sv. omši
V piatok večer, okrem 1. piatku, bývajú detské sv. omše.
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši.Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
		
St	27.09.	Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Pi	29.09.	Sv. Michala, Gabriela a Rafaeal, archanjelov, sviatok
So	30.09.	Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne	01.10.	DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Oznamy z 24.9.2023
 
V stredu v Košolnej a vo štvrtok vo Zvončíne budem spovedať k prvému piatku
polhodinu pred sv. omšou. 

V piatok o 16:00 hod. pozývame deti na eRko stretko, ktoré sa uskutoční na fare. 

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa k príprave na prvé sv. prijímanie, 
môžu tak urobiť do konca septembra. 
Treba priniesť vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na farskej stránke alebo v sakristii.
 
Milan Cehlárik, administrátor

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.