znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Miestne slávnosti vo farnosti

26. júla - Zvončín – Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie, patróni kostol
30. júla 2023 - hody 
					
14. septembra - Košolná – sviatok Povýšenia Svätého kríža, titul kostola
17. septembra 2023 - hody 

11. novembra - Suchá nad Parnou – Sv. Martin z Tours, patrón kostola a farnosti
12. novembra 2023 - hody 

21. mája 2023 - sv. Urban (25.máj) - omša v Ružovej doline

 2. júla 2023 - Návšteva Panny Márie (2.júl) - omša v Ružovej doline

 4. júna 2023 - Slávnosť prvého svätého prijímania, Suchá nad Parnou

10. júna 2023 - Birmovka


Arcidiecézna celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

19. januára - kláštor uršulínok 6. apríla - Košolná 4. mája - Zvončín 17. novembra - Suchá nad Parnou

archívy

Duchovné ozveny Oznámenie z obežníka ročné štatistiky
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.