znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad ParnouOznámenie z obežníka Trnavskej arcidiecézy:

V jeseni 2009 tlačové agentúry SR uverejnili správy o údajnom trestnom čine, ktorého sa mal dopustiť kňaz Marek Suchý, farár v Suchej nad Parnou. Na základe týchto infor- mácií bolo začaté trestné stíhanie. Týmto oznamujeme, že Uznesením Okresného riadi- teľstva PZ v Trnave zo dňa 23.11.2009 toto trestné stíhanie bolo zastavené nakoľko sa zistilo, že nešlo o žiadny trestný čin.


Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.