znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Pomoc obetiam zemetrasenia v Turecku a Sýrii

Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097 variabilný symbol 5090.

1. sväté prijímanie 2023

Termín: 4. jún 2023 prihláška na 1. sv. prijímanie Prihlásiť svoje dieťa k príprave na prvé sv. prijímanie môžete urobiť do 30.9.2022. V piatok 30.9.2022 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí po večernej sv. omši. Vo štvrtok 4.5.2023 po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím rodičov, aby prišli aj s deťmi. V piatok 26.5.2023 po večernej sv. omši bude na fare vedomostné preskúšanie prvoprijímajúcich.

Birmovka 2023

Termín:

10. jún 2023

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, z našej farnosti, ktorí by sa chceli prihlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, nech si na faru prídu zobrať prihlášku, ktorú treba do Veľkej Noci 2022 vyplniť a odovzdať. V piatok 13.5.2022 o 19:00 hod. bude na fare stretnutie birmovancov. V piatok 14.10.2022 po večernej sv. omši bude na fare stretnutie birmovancov. V piatok 9.12.2022 o 18:30 hod. bude na fare stretnutie birmovancov. Vo štvrtok 11.5.2023 po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov. V piatok 19.5.2023 po večernej sv. omši bude na fare vedomostné preskúšanie birmovancov. V sobotu 10.6.2023 o 10:00 hod. bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Nácvik birmovancov bude v stredu 7.6.2023 po večernej sv. omši. Sv. spoveď pre birmovancov a ich rodiny bude v piatok 9.6.2023 o 16:00 hod.

Pomoc pre Ukrajinu

Kto by chcel pomôcť ubytovacími kapacitami, KBS v spolupráci s Katolíckou charitou prosí o registráciu do online formuláru, ktorého link nájdete tu ubytovací formulár alebo na FB.

Epidemiologické opatrenie

Od 14. marca sa rušia kapacitné obmedzenie verejných podujatí. Podmienky pre verejné slávenie sv. omší: - od 21.4.2022 sa ruší povinnosť nosenia rúšok, ich nosenie sa odporúča aj naďalej - pri vstupe si treba vydezinfikovať ruky, dezinfekcia je v kostoloch k dispozicii - podávanie rúk na znak pokoja je znovu dovolené - sv. prijímanie podávame do rúk i do úst

Farnosť na Facebooku

Našu farnosť už môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom Farnosť Suchá nad Parnou

Živé vysielanie z farnosti

Živé vysielanie sv. omší bude pokračovať každú nedeľu alebo sviatok. Vysielanie bude z farského Kostola svätého Martina z Tours v Suchej nad Parnou. Môžete to sledovať v priamom prenose zvyčajne v nedeľu o 10:30 alebo v týždni cez sviatky o 18:00 podľa oznamov na: Farnosť Suchá nad Parnou Vysielanie bude ako pripravená akcia, vysielanie začne 15 min. pred sv. omšou. Kto nemal možnosť živého sledovania, môže si to pozrieť zo záznamu vo videách na YouTube. Záznamy budú po mesiaci odstránené.

Pre snúbencov

Milí snúbenci! Ak máte záujem o to, aby Váš svadobný obrad bol sprijemnený spevom miestneho zboru Laudate, prosime Vás, aby ste nás kontaktovali s časovou rezervou aspoň 1 mesiac. Za pochopenie ďakujeme. dirigentka Alena Marhavá 0910 / 797 354 organista Jaroslav Babiš 0915 / 119 390 Tešíme sa na Vás LAUDATE Pokiaľ si želáte, aby váš obrad bol prenášaný na YouTube, dajte vedieť p. farárovi alebo p. kostolníčke. Stačí týždeň vopred.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.