znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Záväzné predpisy Katolíckej cirkvi na Slovensku ohľadom ochrany osobných údajov
podľa nového zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc
Mgr. Milan Cehlárik
farský administrátor
mobil: +421 949 / 303 259

Adresa fary:
č. 431
919 01 Suchá nad Parnou

Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Suchá nad Parnou

tel.č.-fara: +421 33 / 5580 144
e-mail: farnost.suchanadparnou@abu.sk
bankový účet: SK28 8330 0000 0027 0026 5025


Kláštor komunity sestier Rímskej únie Rádu sv. Uršule
Suchá nad Parnou, Ružová dolina 552
tel.: +421 33 / 5580 113

výpomocný duchovný u sestier Uršulínok
Mgr. Imrich Revák
mobil: +421 911 / 915 821

zloženie farskej rady:
Košolná:

Jozef Ševčík
Agneša Behúlová

Suchá nad Parnou:
Alexej Pluhár
Peter Vlachovič
Kamil Lastovička
Peter Marhavý
Rastislav Fridrich

Zvončín:
Mária Císarová
Vojtech Bičan


administrátor stránky:
e-mail: peterspusta8@gmail.com
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.