znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
28.5. - 4.6.2023

Nedeľa 7:30 Suchá za ľud vo farnosti
9:00 Košolná za zdravie a Božiu pomoc pre Františka Danišoviča pri 80. narodeninách
10:30 Suchá za † Viliama Turčányho a rodičov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 18:00 Suchá za † Ivana Lysého (1. výročie)
Streda 18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre syna Miroslava s rodinou
Štvrtok 18:00 Suchá za † Jána a Annu Partlových a rodičov z oboch strán
Piatok 18:00 Suchá za † bratov Štefana a Karola Takáčových
Sobota 7:30 Suchá za ružencové bratstvá našej farnosti
18:00 Košolná za † Ivana Izakoviča a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá za ľud vo farnosti
9:00 Zvončín za † Františka a Jozefínu Tajcnerových a † z rodiny
10:30 Suchá za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Adorácia býva vo štvrtok po večernej sv. omši
V piatok večer, okrem 1. piatku, bývajú detské sv. omše.
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši.

Namiesto Anjel Pána sa po celé veľkonočné obdobie modlíme mariánsku antifónu 
„Raduj sa nebies Kráľovná“.

Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO  
		
Po	29.05.	Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Št	01.06.	Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
So	03.06.	Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Ne	04.06.	DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Oznamy z 28.5.2023
 
Zbierka na katolícke masmédia v našej farnosti vyniesla 707,20 eur. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí a birmovancov, ako aj všetkým, 
ktorí sa zúčastnili v sobotu na brigáde pri upratovaní kostola a fary. 

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. 
Spovedať budem celý týždeň hodinu pred sv. omšami.
V piatok dopoludnia od 8:00 hod. chorých a popoludní od 16:00 hod. v kostole.

V piatok večer sa v našej farnosti uskutoční podujatie Noc kostolov. 
Podujatie je tento rok spojené s obecnými dňami troch obcí jednej farnosti. 
Bližší program nájdete na plagátoch. 

Na budúcu nedeľu 4. júna bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie. 
V sobotu 3. júna o 10:00 hod. bude spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. 

Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. 
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána. 

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.