znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
17.9. - 24.9.2023

Nedeľa 7:30 Suchá za ľud vo farnosti
9:00 Suchá za † Samuela a Jozefínu Krihových
10:30 Košolná za † Anna Remžovú r. Šuranovú (10. výročie)
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 17:00 Košolná za † Jozefa Mesíčka a † z rodiny
18:00 Suchá za † Jozefa a Máriu Šajdových a † syna Jozefa
Streda 18:00 Suchá za † Annu a Libora Vadovičových a † deti
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Františka Jurkovského
18:00 Suchá za † manžela Štefana, bratov a rodičov z oboch strán
Piatok 18:00 Suchá za † Petra Surového, rodičov Františka a Jozefínu a rodičov Forgáčových
Sobota 18:00 Košolná za † Františka, Rozáliu a Eduarda
Nedeľa 7:30 Suchá za ľud vo farnosti
9:00 Zvončín za † kňaza Štefana Janca a rodičov
10:30 Suchá za † Jaroslava a Máriu Galgóciových a † z rodiny

Adorácia býva vo štvrtok po večernej sv. omši
V piatok večer, okrem 1. piatku, bývajú detské sv. omše.
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši.



Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
		
St	20.09.	Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, 
		mučeníkov, spomienka
Št	21.09.	Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
So	23.09.	Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Ne	24.09.	DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Oznamy zo 17.9.2023
 
V piatok po prázdninovej prestávke pozývame deti a mládež na detskú sv. omšu. 
Tieto budú bývať vždy v piatok s výnimkou prvých piatkov, prázdnin a slávnosti. 

V sobotu 23. septembra uzatvoria v našej farnosti manželstvo: 
o 15:00 hod. v Doline Tomáš Benedek a Denisa Jakubcová zo Zvončína 
a o 16:00 hod. v Suchej Andrej Benovič zo Suchej a Katarína Jankovičová zo Zvončína. 

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa k príprave na prvé sv. prijímanie, 
môžu tak urobiť do konca septembra. 
Treba priniesť vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na farskej stránke alebo v sakristii.
 
Milan Cehlárik, administrátor

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.