znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Vitajte na stránke farnosti Suchá nad Parnou


Farnosť tvorí obec Suchá nad Parnou a filiálky Košolná a Zvončín.

Záväzné predpisy Katolíckej cirkvi na Slovnesku ohľadom ochrany osobných údajov
podľa nového zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.