znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


socha Panny Márie – Rosa Mystica

V našej farnosti bude putovná socha Panny Márie – Rosa Mystica. Kto by mal záujem mať túto sochu vo svojej domácnosti na jeden týždeň, môže sa prihlásiť v sakristii.

1. sv. prijímanie 2020

Termín: máj 2020 Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prvé sv. prijímanie, tak môžu urobiť od 12. septembra 2019 po večerných svätých omšiach osobne na fare. Treba prísť s vyplneným: formulárom podrobnosti o podmienkach prijatie záväzkov Súhlas so spracovaním osobných údajov V piatok 4.10.2019 po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. V piatok 11.10.2019 pred sv. omšou bude spoločná modlitba sv. ruženca pre deti. V piatok 18.10.2019 pred sv. omšou bude spoločná modlitba sv. ruženca pre deti. V piatok 25.10.2019 pred sv. omšou bude spoločná modlitba sv. ruženca pre deti. Modlitba začne 17:20.

birmovka

Termín: jeseň 2020 V septembri začne v našej farnosti príprava k sviatosti birmovania. Záujemcovia (od 8. ročníka vyššie) sa môžu prihlasovať od 12. septembra 2019 osobne po večerných sv. omšiach. Formulár prihlášky podrobnosti o podmienkach prijatie záväzkov Súhlas so spracovaním osobných údajov otázky pre prvoprijímajúce deti - to čo birmovanci už musia vedieť V piatok 11.10.2019 po sv. omši bude vo farskom kostole stretnutie birmovancov. V piatok 25.10.2019 pred sv. omšou bude spoločná modlitba sv. ruženca pre deti. Modlitba začne 17:20. Tento týždeň sa na ňom majú zúčastniť aj všetci birmovanci. V piatok 13.12.2019 po sv. omši bude stretko pre birmovancov.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.