znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Prvé sväté prijímanie 2018

Zmenený termín: 3. júna 2018 Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prvé sv. prijímanie, tak môžu urobiť od 11. do 13. 9. 2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. Možnosť je ešte od 20. do 22. 9. 2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. Posledná možnosť na prihlásenie je od 25. do 29.9.2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. V sobotu 30.9.2017 v Košolnej po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. V piatok 15.12.2017 o 16:30 bude pred sv. omšou v Suchej detský sv. ruženec. Majú sa na ňom zúčastniť všetky prvoprijímajúce deti. V piatok 26.1.2018 po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvopijímajúcich detí. Vo štvrtok 1.3.2018 po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. V piatok 16.3.2018 o 16:25 bude krížová cesta pre deti, majú sa na nej zúčastniť všetky prvoprijímajúce deti. V piatok 27.4.2018 po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Svetové dni mládeže

V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname. Na Slovensku prebieha „Odvážny rok“ ako príprava na to stretnutie mládeže, ale zároveň aj ako príprava na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 začína 18.1.2018. Od 18.1.2018 je vyhlásená Verejná zbierka na podporu P18. Akciu možno podporiť zaslaním darcovskej SMS alebo prevodom na účet. Podporme toto stretnutie svojimi modlitbami a obetami. Bližšie informácie sú na internetovej stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk
alebo na plagáte.

Posielam pozdrav Slovensku

Ateliér domovje oficiálna reklamná kampaň na záchranu kultúrneho dedičstva obce Košolná: - na vybudovanie múzea tradície s poctou majstrovi Bizmayerovi, - na rekonštrukciu Kostola Povýšenia sv. Kríža - dominanty obce

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.