znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Prvé sväté prijímanie 2018

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prvé sv. prijímanie, tak môžu urobiť od 11. do 13. 9. 2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. Možnosť je ešte od 20. do 22. 9. 2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. Posledná možnosť na prihlásenie je od 25. do 29.9.2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. V sobotu 30.9.2017 v Košolnej po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Príprava na birmovku 2017

Termín: 22. október 2017, o 10:30 hod. V septembri 2016 začne v našej farnosti príprava k sviatosti birmovania. Záujemcovia (od 8. ročníka vyššie) sa môžu prihlasovať osobne po večerných sv. omšiach. Ukončenie prihlasovania je 2.10.2016 V piatok 14.10.2016 po sv. omši bude vo farskom kostole stretnutie birmovancov. V piatok 21.10.2016 pred sv. omšou 17:25 bude vo farskom kostole detský sv. ruženec. Po sv. omši bude v kostole stretko pre birmovancov. V piatok 11.11.2016 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 25.11.2016 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 2.12.2016 po sv. omši je stretko pre birmovancov. V piatok 16.12.2016 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 13.1.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 27.1.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 10.2.2017 bude sv. omša a po nej náhradné stretko pre birmovancov, ktorý neboli na prvom stretku o ruženci a na druhom stretku o spovedi. V piatok 17.2.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. Na popolcovú stredu 1.3.2017 majú byť na sv. omši všetci birmovanci. V piatok 3.3.2017 po sv. omši bude stretko pre birmovancov. V piatok 17.3.2017 o 18:00 bude sv. omša a nasledovný program v rámci ľudových misií. V piatok 31.3.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 7.4.2017 bude sv. omša a po nej náhradné stretko pre birmovancov (3. a 4. stretko). V nedeľu 9.4.2017 bude v Suchej o 15:00 krížová cesta pre birmovancov. Všetci birmovanci sa majú zúčastniť na sv. omši na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok, na veľkopiatočných obradoch a na Veľkonočnej vigílii. V piatok 21.4.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 19.5.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 26.5.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 16.6.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 23.6.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. Stretká pre birmovancov cez prázdniny nebudú, ale v pondelok alebo v utorok (3. alebo 4.7.2017) od 10:00 do 15:00 treba, aby každý birmovanec prišiel na krátke osobné stretnutie na faru. úlohy na prázdniny Birmovanci majú do 10.9.2017 odovzdať životopis birmovného patróna a list biskupovi. Otázky zo stretiek sa treba čím skôr naučiť a vedieť. V stredu a vo štvrtok (20. a 21.9) po sv. omši, alebo v piatok 22.9.2017 medzi 13:00 a 16:00 majú prísť všetci birmovanci na osobné stretnutie na faru ohľadom prázdninových kreditov a úloh. V piatok 22.9.2017 po sv. omši bude stretko pre birmovancov. V piatok 29.9.2017 po sv. omši bude stretko pre birmovancov. V pondelok 2.10.2017 po sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov. V piatok 6.10.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 13.10.2017 je sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. Skúšky pre birmovancov budú buď ústne v stredu 11.10.2017 od 13:00 do 16:00 na fare alebo písomne v sobotu 14.10.2017 o 10:00 v kostole. V pondelok 16.10.2017 po sv. omši budú doplňujúce skúšky pre birmovancov, ktorým bolo určené. V piatok 20.10.2017 bude sv. omša a po nej stretnutie birmovancov a nácvik. V sobotu 21.10.2017 o 10:00 bude spoločná sv. spoveď pre birmovancov.

V nedeľu 22.10.2017 o 10:30 na farskej sv. omši bude v našej farnosti birmovka.

Materiály potrebné k príprave na birmovku

Kto sa môže prihlásiť na prípravu otázky pre prvopríjmajúce deti 2016 prihláška na prípravu Záväzky - podmienky

Otázky zo stretnutí:

otázky 1. stretko - Ruženec otázky 2. stretko - Spoveď otázky 3. stretko - Advent otázky 4. stretko - Vianoce otázky 5. stretko - Rozdelenie kresťanov otázky 6. stretko - Pôstne obdobie otázky 7. stretko - Veľký týždeň otázky 8. stretko - Veľkonočné obdobie otázky 9. stretko - Božie zjavenie otázky 10. stretko - Viera - prečo a ako veriť otázky 11. stretko - Kto je Ježiš Kristus otázky 12. stretko - Modlitba otázky 13. stretko - Duch Svätý otázky 14. stretko - Birmovka otázky 15. stretko - Dejiny spásy

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.