znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Púť do Šaštína

V piatok 15. septembra 2017 Prihlasovať sa môžete: v Suchej u p. Márie Babišovej, v Košolnej u p. Matildy Tomašovičovej, vo Zvončíne u p. Anny Císarovej.

Púť do Medžugorja

V dňoch 2.-7.9.2017 bude púť do Medžugorja. Prihlásiť sa môžete u Anny Císarovej zo Zvončína. V piatok 25.8.2017 po sv. omši bude na fare stretnutie pútnikov, ktorí pôjdu v septembri do Medžugorja.

Príprava na birmovku 2017

Termín: 22. október 2017, o 10:30 hod. V septembri 2016 začne v našej farnosti príprava k sviatosti birmovania. Záujemcovia (od 8. ročníka vyššie) sa môžu prihlasovať osobne po večerných sv. omšiach. Ukončenie prihlasovania je 2.10.2016 V piatok 14.10.2016 po sv. omši bude vo farskom kostole stretnutie birmovancov. V piatok 21.10.2016 pred sv. omšou 17:25 bude vo farskom kostole detský sv. ruženec. Po sv. omši bude v kostole stretko pre birmovancov. V piatok 11.11.2016 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 25.11.2016 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 2.12.2016 po sv. omši je stretko pre birmovancov. V piatok 16.12.2016 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 13.1.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 27.1.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 10.2.2017 bude sv. omša a po nej náhradné stretko pre birmovancov, ktorý neboli na prvom stretku o ruženci a na druhom stretku o spovedi. V piatok 17.2.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. Na popolcovú stredu 1.3.2017 majú byť na sv. omši všetci birmovanci. V piatok 3.3.2017 po sv. omši bude stretko pre birmovancov. V piatok 17.3.2017 o 18:00 bude sv. omša a nasledovný program v rámci ľudových misií. V piatok 31.3.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 7.4.2017 bude sv. omša a po nej náhradné stretko pre birmovancov (3. a 4. stretko). V nedeľu 9.4.2017 bude v Suchej o 15:00 krížová cesta pre birmovancov. Všetci birmovanci sa majú zúčastniť na sv. omši na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok, na veľkopiatočných obradoch a na Veľkonočnej vigílii. V piatok 21.4.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 19.5.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 26.5.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 16.6.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. V piatok 23.6.2017 bude sv. omša a po nej stretko pre birmovancov. Stretká pre birmovancov cez prázdniny nebudú, ale v pondelok alebo v utorok (3. alebo 4.7.2017) od 10:00 do 15:00 treba, aby každý birmovanec prišiel na krátke osobné stretnutie na faru. úlohy na prázdniny Materiály potrebné k príprave na birmovku Kto sa môže prihlásiť na prípravu otázky pre prvopríjmajúce deti 2016 prihláška na prípravu Záväzky - podmienky Otázky zo stretnutí: otázky 1. stretko - Ruženec.doc otázky 2. stretko - Spoveď otázky 3. stretko - Advent

Modlitby matiek

(Pre matky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá) „Prestaňte plakať a utrite si slzy, Všetko, čo ste urobili pre svoje deti, Nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal.“ (Porov. Jer 31, 16 – 17) Drahé priateľky, som veľmi rada, že vám môžem povedať niečo o Modlitbách matiek. ................ Mária Kollárová Celý príspevok v Modlitby matiek.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.