znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Púť na vrch Butkov a Skalku pri Trenčíne

Poriadame púť na vrch Butkov a Skalku pri Trenčíne dňa 26. júla t.j. vo štvrtok. Cena púte je 10€. Bližšie informácie a prihlásenie v sakristii v Košolnej alebo na tel. čísle 0905 456 746.

Svetové dni mládeže

V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname. Na Slovensku prebieha „Odvážny rok“ ako príprava na to stretnutie mládeže, ale zároveň aj ako príprava na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 začína 18.1.2018. Od 18.1.2018 je vyhlásená Verejná zbierka na podporu P18. Akciu možno podporiť zaslaním darcovskej SMS alebo prevodom na účet. Podporme toto stretnutie svojimi modlitbami a obetami. Bližšie informácie sú na internetovej stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk
alebo na plagáte.

Posielam pozdrav Slovensku

Ateliér domovje oficiálna reklamná kampaň na záchranu kultúrneho dedičstva obce Košolná: - na vybudovanie múzea tradície s poctou majstrovi Bizmayerovi, - na rekonštrukciu Kostola Povýšenia sv. Kríža - dominanty obce

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.