znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Prvé sväté prijímanie 2018

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prvé sv. prijímanie, tak môžu urobiť od 11. do 13. 9. 2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. Možnosť je ešte od 20. do 22. 9. 2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. Posledná možnosť na prihlásenie je od 25. do 29.9.2017 po večerných svätých omšiach osobne na fare. V sobotu 30.9.2017 v Košolnej po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.