znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Púť do Marianky

V nedeľu 21. októbra pripravujeme púť do Marianky. Program je na nástenke v kostole. Získať bližšie informácie a prihlásiť sa môžete v sakristii v Košolnej alebo v Suchej u pani Terky Surovej. Odchod na púť do Marianky bude v nedeľu 21.10. o 10:00 zo Suchej zo zastávky pri obchode a o 10:15 z Košolnej zo zastávky pri kostole.

Prvé sväté prijímanie 2019

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prvé sv. prijímanie, tak môžu urobiť osobne na fare v pondelok (10.9.2018) a v stredu (12.9.2018) po svätej omši, v utorok (11.9.2018) a vo štvrtok (13.9.2018) od 14:00 do 16:00. v pondelok (17.9.2018) po svätej omši alebo si treba dohodnúť individuálny termín. Treba prísť s vyplnenou prihláškou, ostatné sa môže vyplniť a podpisať na fare. Koho možno prihlásiť Prihláška na 1. sv. prijímanie Prijatie záväzkov spojených s prípravou Súhlas so spracovaním osobných údajov V piatok 21.9.2018 po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Svetové dni mládeže

V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname. Na Slovensku prebieha „Odvážny rok“ ako príprava na toto stretnutie mládeže. Podporme toto stretnutie svojimi modlitbami a obetami. Bližšie informácie sú na internetovej stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk
alebo na plagáte.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.