znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Svetové dni mládeže

V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname. Na Slovensku prebieha „Odvážny rok“ ako príprava na toto stretnutie mládeže. Podporme toto stretnutie svojimi modlitbami a obetami. Bližšie informácie sú na internetovej stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk
alebo na plagáte.

Posielam pozdrav Slovensku

Ateliér domov



je oficiálna reklamná kampaň na záchranu kultúrneho dedičstva obce Košolná: - na vybudovanie múzea tradície s poctou majstrovi Bizmayerovi, - na rekonštrukciu Kostola Povýšenia sv. Kríža - dominanty obce

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.