znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
11.3. - 18.3.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Máriu Karabových
9:00 Zvončín za † Štefániu Hájičkovú – po 30. dňoch
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre Františka Tollaroviča
Utorok 17:00 Suchá za † Rudolfa a Evu Róglových
Streda 16:00 Košolná za † starých rodičov Malackých a ich † deti
17:00 Suchá za † Jozefa Mesíčka a rodičov z oboch strán
Štvrtok 16:00 Zvončín za † rodičov Viliama a Magdalénu Minarovičových a krstných rodičov Virdzekových
17:00 Suchá za † Teréziu Drozdovú
Piatok 17:00 Suchá za † Štefana Minaroviča
Sobota 17:00 Zvončín za † rodičov Matildu a Františka Remžových
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Máriu Machových
9:00 Košolná na poďakovanie a za zdravie a Božie požehnanie pre Františka a Veroniku pri 67. výročí sobáša
10:30 Suchá za farníkov
V pôstnom období býva krížová cesta v Suchej v piatok pred sv. omšou o 16:25   
a v nedeľu popoludní o 14:00 v Košolnej, o 15:00 v Suchej a o 15:00 vo Zvončíne.    


Liturgický kalendár: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (Nedeľa Laetare)
 
So	17.03.	Sv. Patrika, biskupa, ľubovolná spomienka
Ne	18.03.	PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy z 11.3.2018

Krížová cesta bude v Suchej o 15:00, v Košolnej o 14:00 a vo Zvončíne o 15:00.

Jarná zbierka na charitu vyniesla v našej farnosti 793,01 €. 
Za všetky milodary Pán Boh zaplať.

Do nedele 18. marca pokračuje deviatnik k sv. Jozefovi. 
Spoločná modlitba bude bývať pred sv. omšami, v sobotu o 15:00, 
v nedeľu pred rannou sv. omšou.

V piatok 16:25 bude krížová cesta pre deti, 
majú sa na nej zúčastniť všetky prvoprijímajúce deti.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti spoločná predveľkonočná spoveď. 
Spovedať sa bude od 14:00 do 15:00 na filiálkach a od 15:30 do 17:00 v Suchej.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. 
Ide o mimoriadnu zbierku, ktorú vyhlásila KBS. Bližšie informácie sú na letáčikoch.

Vzadu v kostole sú k dispozícii veľkonočné baránky, ktoré vyrobili farníci 
z Pavloviec nad Uhom. Ich kúpou podporíte rozvoj pútnického miesta 
vo Vysokej nad Uhom – rodisko Anky Kolesárovej. 
Pápež František vo štvrtok schválil dekrét o jej mučeníctve. 
Odporúčaný milodar je 10€.


prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.