znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
23.9. - 30.9.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † manžela Štefana Krajčoviča, bratov Jozefa a Rudolfa a ich rodičov
9:00 Zvončín za † rodičov Františka a Štefániu Izakovičových a dcéru Máriu
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre Braňa
Utorok 15:00 Košolná za † Helenu Kekelákovú – pohrebná
Streda 17:00 Košolná za † Máriu a Libora Štrbíkových a Petra
18:00 Suchá za † Róberta Lysého, Emíliu a starých rodičov
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Jozefínu, Irenu Císarových, † rodičov a súrodencov
18:00 Suchá za † Máriu Kredatusovú – 5. výročie (pri nedožitých 75. nar.)
Piatok 18:00 Suchá za † Helenu Mihálikovú
Sobota 15:00 Suchá za novomanželov Jána a Renátu
18:00 Zvončín za † Cecíliu Lančaričovú – 1. výročie
Nedeľa 7:30 Suchá za † Františka Stana a rodičov z oboch strán
9:00 Košolná za † Jozefa a Máriu, brata Jána a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
 
   
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

St	26.09.	Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Št	27.09.	Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
So	29.09.	Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Ne	30.09.	26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 23.9.2018

Litánie budú popoludní 14:15.

V stredu v Košolnej a vo štvrtok vo Zvončíne budem spovedať k prvému piatku 
pol hodinu pred sv. omšou.

V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 
Rodičia, ktorí ešte chcú prihlásiť svoje dieťa nech si dohodnú termín 
a prídu na faru aj s vyplnenou prihláškou.

V sobotu uzatvoria v našej farnosti sviatosť manželstva 
Ján Hrabárik zo Suchej a Renáta Viskupičová z Ružindola.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.