znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
9.5. - 16.5.2021

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Vieru Orlických a † z rodiny
9:00 Košolná za † Jozefínu Ježovitovú
10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 18:00 Suchá za † Štefana Takáča
Streda 17:00 Košolná za † rodičov Blažkových, Poláčkových a † synov
18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok 7:30 Suchá za ľud vo farnosti
17:00 Zvončín za † Annu Čerepaňovú
18:00 Suchá za † Jána Adamkoviča 40. výr., manželku Máriu a syna Miroslava (on-line)
Piatok 18:00 Suchá za † Michala Brímusa
Sobota 18:00 Košolná za zdravie a Božiu pomoc pre manželov pri 60. výročí manželstva
Nedeľa 7:30 Suchá za † Annu, Teofila, Leonarda, Milana Hutárových
9:00 Zvončín za † Stanislava Zelenského, sestru Máriu a rodičov
10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
V mariánskom mesiaci máj pred sv. omšami sa budeme modlievať loretánske litánie. 

Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách
Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
    
Ut	11.05.	Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
St	12.05.	Sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Št	13.05.	NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
Pi	14.05. 	Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Ne	16.05.	SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy z 9.5.2021 

Litánie budú po farskej sv. omši. 

Zbierka na kňazský seminár vyniesla 533,51 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

V tomto týždni v pondelok, v utorok a v stredu sú prosebné dni. 
Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. 
Bežne je to prikázaný sviatok, ale stále je v platnosti dišpenz od účasti na sv. omšiach. 
Napriek tomu pridáme aj rannú sv. omšu o 7:30 hod. zvlášť pre starších. 

Prežívame mariánsky mesiac máj. Pred sv. omšami sa modlievame loretánske litánie. 

V piatok 14. mája. bude o 19:00 hod. na fare stretnutie birmovancov. 

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. 

Sv. omše slávime s priestorovým obmedzením 15 m2 na jednu osobu. 
V Suchej max. 25 ľudí, v Košolnej max. 15 ľudí, vo Zvončíne max. 6 ľudí. 
Naďalej ostáva v platnosti dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši.

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.