znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
18.4. - 25.4.2021

Nedeľa 10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)
Pondelok 18:00 Suchá za † Štefana Hajdúška
Utorok 14:00 Suchá za † Jozefa Lužáka (pohrebná)
18:00 Suchá za † manžela Rudolfa, syn Jozefa a rodičov z oboch strán
Streda 17:00 Košolná za † Miroslava Vanáka
18:00 Suchá za Božiu pomoc a požehnanie pre manželov
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Annu a Jána Hrčkových a rodičov z oboch strán
18:00 Suchá za † z rodiny Dubovskej a Majtasovej
Piatok 18:00 Suchá za † Jozefa Moravčíka (nedožitých 85 rokov) a syna Jozefa
Sobota 18:00 Zvončín za † rodičov Jozefa a Máriu Kuracinových, † dcéry, zaťov a vnučku
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Lenku Belicových
9:00 Košolná za † Máriu Viskupičovú
10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.


Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách
Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
    
St	21.04.	Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Pi	23.04.	Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
So	24.04.	Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Ne	25.04.	ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy z 18.4.2021 

Litánie budú po farskej sv. omši.

Od 19. apríla 2021 je opäť povolené verejné slávenie bohoslužieb. 
Zatiaľ však s priestorovým obmedzením 15 m2 na jednu osobu. 
Po prepočítaní rozlôh našich kostolov budú počty nasledovné: 
v Suchej max. 25 ľudí, v Košolnej max. 15 ľudí, vo Zvončíne max. 6 ľudí. 
Naďalej ostáva v platnosti dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši. 
Prosím, pokúsme sa rešpektovať tieto pravidlá a buďme vďační aj za to málo čo máme. 

Počas týždňa budem spovedať polhodinu pred sv. omšami. 
V stredu a vo štvrtok na fíliakách. 

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.