znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
11.11. - 18.11.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za živých a † 75-ročných jubilantov
9:00 Košolná za † Ľubomíra Hudeka – 10. výročie
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 16:00 Suchá za † Ľudmilu Sucháňovú – po 30 dňoch
Utorok 7:30 Suchá za zdravie a Božiu pomoc po operácii a za pokoj v rodine
Streda 16:00 Košolná za † Jozefa Hrabárika, syna Vladimíra a rodičov z oboch strán
Štvrtok 7:30 Suchá za † Štefana a Annu Hečkových
16:00 Zvončín za zdravie a Božiu pomoc pre modleníčku Annu pri životnom jubileu a za členov jej ružencového spoločenstva
Piatok 16:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre manželov pri jubileu
Sobota 10:30 Suchá za † Zefirína Hečku – 10. výročie
16:00 Košolná za † Miroslava Behúla (pri nedožitých 70. narodeninách)
Nedeľa 7:30 Suchá za † Juraja Kocha – 1. výročie
9:00 Zvončín za † Jozefa a Sidóniu Martišovičových, dcéru Máriu, syna Štefana a manželku Emíliu
10:30 Suchá za farníkov
     
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po	12.11.	Sv. Jozafát, biskup a mučeník, spomienka
Pi	16.11.	Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka
So	17.11.	Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Ne	18.11.	33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 11.11.2018

Dnes sú v Suchej hody, slávnosť patróna farnosti a farského kostola, sv. Martina z Tours. 
Litánie budú po hodovej sv. omši.

V dňoch 13. až 21. novembra bude v bazilike sv. Mikuláša v Trnave 
prebiehať tradičná Trnavská novéna, tohtoročnou témou je: 
Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru, povolanie. 
Bližšie informácie o Novéne nájdete na plagáte, v Duchovných Ozvenách alebo na internete. 
Sv. omše v Suchej budú bývať ráno 7:30 alebo 16:00. Sv. omša v sobotu bude o 16:00.

V sobotu 17. novembra je v Suchej deň výročnej arcidiecéznej poklony Oltárnej sviatosti. 
Sviatosť bude vystavená ráno od 7:30 do sv. omše o 10:30 a potom opäť vystavená po programe. 
Požehnanie a uloženie bude o 15:30. 
Vzadu v kostole je možnosť zapísať sa na čestnú stráž počas tejto poklony.

V sobotu 17. novembra si pripomenieme 10. výročie úmrtia Zefirína Hečku, 
zakladateľa a dirigenta Suchovského speváckeho zboru. 
O 10:30 hod. bude sv. omša a po sv. omši bude vo farskom kostole krátky program, 
v ktorom vystúpia deti dirigenta a Suchovský spevácky zbor. 
Všetkých Vás srdečne pozývame.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.