znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
20.8. - 27.8.2017

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa Remžu
9:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre manželov pri 70.-tych narodeninách
10:30 Suchá za † Zefirína Hečku – 10. výročie
Pondelok 18:00 Suchá za † Jirka Vargu – 20. výročie, brata Jozefa a manželku Máriu
Utorok 15:00 Košolná za † Annu Šajdíkovú – pohrebná
Streda 17:00 Košolná za † Karola Voleka – 20. výročie
18:00 Suchá za † Annu a Vincenta Izakovičových
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Etelu, Júliu a Alexandra Černotových
18:00 Suchá za † Pavla Brišiaka a † z rodiny
Piatok 18:00 Suchá za † Eliáša a Zuzanu Záhradníkových
Sobota 18:00 Zvončín za † manžela Narcisa Hujsiho – 10. výročie
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Annu Fridrichových
9:00 Košolná za † manžela Bohumila Bačíka
10:30 Suchá za farníkov
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Po	21.08.	Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Ut	22.08.	Panny Márie Kráľovnej, spomienka
St	23.08.	Sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka
Št	24.08.	Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Ne	27.08.	21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 20.8.2017

Litánie budú popoludní 14:15.

V stredu v Košolnej a vo štvrtok vo Zvončíne budem spovedať k prvému piatku 
pol hodinu pred sv. omšou.

V piatok po sv. omši bude na fare stretnutie 
ktorí pôjdu v septembri do Medžugorja.

V piatok 15. septembra bude púť do Šaštína, prihlasovať sa môžete 
v Suchej u p. Márie Babišovej, v Košolnej u p. Matildy Tomašovičovej 
a vo Zvončíne u p. Anny Císarovej.

Birmovka v našej farnosti bude tento rok v nedeľu 22. októbra 
na farskej sv. omši o 10:30.


prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.