znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
22.4. - 29.4.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Gabrielu Pluhárovú – po 30 dňoch
9:00 Zvončín za † syna Miroslava a starých rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 18:00 Suchá za † Ondreja, Annu a Jána
Streda 17:00 Košolná za zdravie a Božiu pomoc v ťažkej chorobe pre Michala a Katarínu
18:00 Suchá za † Jozefa a Štefániu Marhavých a zaťa Mariana
Štvrtok 17:00 Zvončín za † manželov Františka a Cecíliu Gécových, syna, dcéru, zaťa a starých rodičov z oboch strán
18:00 Suchá za † Samuela a Jozefínu Krihových
Piatok 18:00 Suchá za † rodičov Kozákových, deti a starých rodičov
Sobota 18:00 Zvončín za † manžela Štefana Šestáka, syna Juraja, vnuka Daniela a † z rodiny
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa, Rozáliu, Rudolfa Boháčkových, syna a starých rodičov
9:00 Košolná za † Milana Mesíčka a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
 
  
Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.  

Liturgický kalendár: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (Nedeľa Dobrého pastiera) 
 
Po	23.04.	Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
St	25.04.	Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
So	28.04.	Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza, ľubovoľná spomienka
Ne	29.04.	PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy z 22.4.2018

Litánie budú  popoludní o 14:15 hod.

Dnes je zbierka na seminaristov.

V stredu v Košolnej a vo štvrtok vo Zvončíne budem spovedať k prvému piatku 
pol hodinu pred sv. omšou.

V piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.