znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
15.10. - 22.10.2017

Nedeľa 7:30 Suchá za † Silviu Mikušovú – 1. výročie
9:00 Zvončín za † Jána a Annu Heribanových a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za † Štefániu Krajčovičovú – 5. výročie
Utorok 18:00 Suchá za † Róberta Ryšku- 5. výročie
Streda 17:00 Košolná za † Alexeja Ostríža – po 30 dňoch
Štvrtok 17:00 Zvončín za živých a † členov ružencového spoločenstva pri Emílii Zelenskej
18:00 Suchá za † Michala a Teréziu Dobrotkových a vnuka Lukáša
Piatok 18:00 Suchá za † rodičov Gajarských a Novosedlíkových
Sobota 18:00 Zvončín za † rodičov Šurinových, Malovcových a † deti
Nedeľa 7:30 Suchá za † Rudolfa Melknera – 1. výročie
9:00 Košolná za † Máriu Izakovičovú – 5. výročie a manžela Viliama
10:30 Suchá za farníkov
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Ut	17.10.	Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
St	18.10.	Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Ne	22.10.	29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 15.10.2017

Litánie budú popoludní 14:15.

V pondelok po sv. omši budú doplňujúce skúšky pre birmovancov, ktorým som hovoril.

Budúca nedeľa je misijnou nedeľou, preto na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Na budúcu nedeľu 22. októbra o 10:30 na farskej sv. omši bude v našej farnosti birmovka. 
Ďakujem všetkým, ktorí včera upratovali farský kostol, jeho okolie a faru a pripravili 
ich tak na túto slávnosť. 
V piatok bude sv. omša a po nej stretnutie birmovancov a nácvik. 
V sobotu o 10:00 bude spoločná sv. spoveď pre birmovancov.

Október je mariánsky mesiac, mesiac sv. ruženca. 
Preto povzbudzujem všetkých, aby sme sa v tomto mesiaci častejšie modlili sv. ruženec, 
aby sme sa aj v hojnejšom počte zúčastňovali jeho spoločnej modlitby 
v kostole pred sv. omšami.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.