znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
19.11. - 26.11.2017

Nedeľa 7:30 Suchá za živých a † 70-nikov
9:00 Košolná za † Antona a Emíliu Brestovanských
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 16:00 Suchá za † Ladislava Sládečka
Streda 16:00 Košolná za † Jána Kloknera – 1. výročie
17:00 Suchá za † Alžbetu Kubekovú a † z rodiny
Štvrtok 16:00 Zvončín za † rodičov Cecíliu a Jozefa Miklošovičových
17:00 Suchá za † Františka Hrabárika – po 30 dňoch
Piatok 17:00 Suchá za † Patrika Laskovského
Sobota 17:00 Košolná za brigádnikov a dobrodincov košolanského kostola pri príležitosti 10. výročia jeho požehnania
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jaroslava Hustáka
9:00 Zvončín za † Františka Šestáka, manželku Alžbetu a súrodencov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Ut	21.11.	Obetovanie Panny Márie, spomienka
St	22.11.	Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Pi	24.11.	Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Ne	26.11.	KRISTA KRÁĽA, slávnosť (34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Oznamy z 19.11.2017

Litánie budú popoludní 14:15.

Do utorka prebieha v bazilike sv. Mikuláša v Trnave tradičná Trnavská novéna. 
Sv. omša v utorok bude o 16:00.

V stredu a vo štvrtok budem na filiálkach spovedať k prvému piatku 
pol hodinu pred sv. omšou.

Na slávnosť Krista Kráľa na konci sv. omší budeme obnovovať zasvätenie ľudského 
pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní 
zasväcujúcej modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať 
za obvyklých podmienok úplné odpustky.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.