znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
17.6. - 24.6.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Viliama Vadoviča a starých rodičov z oboch strán
9:00 Zvončín za † rodičov Jozefa a Irenu Císarových a starých rodičov z oboch strá
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu pri 70.-tych narodeninách
Utorok 18:00 Suchá za † Dušana a Michala Surových
Streda 17:00 Košolná za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu Bellovú a rodinu
Štvrtok 17:00 Zvončín za † rodičov Jozefa a Štefániu – 10. výročie, bratov Jozefa, Pavla a tetu Pavlínu
18:00 Suchá za † Karola a Helenu Krumových
Piatok 18:00 Suchá za † Jána a Annu Procházkových a † synov
Sobota 18:00 Zvončín za † manžela Jána Dudáša a syna Miroslava
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jána a Helenu Hornákových a † deti
9:00 Košolná za † Miroslava Behúla a rodičov
10:30 Suchá za farníkov
 
   
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   
 
Št	21.06.	Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Pi	22.06.	Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša Morusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Ne	24.06.	NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Oznamy zo 17.6.2018

Litánie budú popoludní 14:15.

V piatok o 15:30 uzatvoria v našej farnosti manželský zväzok 
Andrej Opálek z Trnavy a Marianna Balážová zo Suchej.

Na púť do Turzovky sa odchádza v sobotu 23. júna z autobusovej zastávky 
o 5:15 zo Suchej, 5:30 z Košolnej.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

O dva týždne, v nedeľu 1. júla bude sv. omša v Doline k sviatku Návštevy Panny Márie.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.