znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
19.1. - 26.1.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Alexeja a Gabrielu Pluhárových
9:00 Košolná za † Bohumila Bačíka – 20. výročie
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok sv. omša nebude
Streda sv. omša nebude
Štvrtok sv. omša nebude
Piatok sv. omša nebude
Sobota 17:00 Košolná za † Máriu Izakovičovú – 1. výročie
Nedeľa 7:30 Suchá za † Agnešu a Jozefa Hečkových, rodičov a súrodencov z oboch strán
9:00 Zvončín za † rodičov Štefániu a Jozefa Hájičkových a brata Františka
10:30 Suchá za farníkov
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   

Ut	21.01.	Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Pi	24.01.	Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
So	25.01.	Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok
Ne	26.01.	3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 19.1.2020

Litánie budú po farskej sv. omši.

Od 19. do 25. januára budem na lyžovačke. 
Zastupovať ma bude don Juraj Kyseľ, duchovný správca u sestier Uršulínok. 
V prípade pohrebu alebo zaopatrovania sa obráťte priamo na neho (0902 795 077).

Do 25. januára pokračuje týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
V týchto dňoch bude bývať spoločná modlitba na tento úmysel.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby katolíckych škôl na území Trnavskej arcidiecézy.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.