znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
18.2. - 25.2.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Ignáca a Annu Kralovičových a rodičov z oboch strán
9:00 Košolná za † Gabiku Bartošovú
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za † Vojtecha Horníka – po 30. dňoch
Utorok 17:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
Streda 16:00 Košolná za † Máriu a Šebastiána Vávrových
17:00 Suchá za † Annu a Michala Vaculových
Štvrtok 16:00 Zvončín za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu pri 90.-tych narodeninách
17:00 Suchá za pána farára Pavla a pútnikov, ktorí boli na púti vo Filipove
Piatok 17:00 Suchá za farníkov
Sobota 17:00 Košolná za † Milana Kekeláka a syna Jaroslava
Nedeľa 7:30 Suchá za † Františka Ostitého a starých rodičov z oboch strán
9:00 Zvončín za † manžela Rudolfa Krajčoviča – 1. výročie a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 90. narodeninách pre Viliama Turčányho
V pôstnom období býva krížová cesta v Suchej v piatok pred sv. omšou o 16:25   
a v nedeľu popoludní o 14:00 v Košolnej, o 15:00 v Suchej a o 15:00 vo Zvončíne.    


Liturgický kalendár: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
 
Št	22.02.	Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Pi	23.02.	Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Ne	25.02.	DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy z 18.2.2018

Krížová cesta dnes bude pred farskou sv. omšou.

Dnes je zbierka pre potreby rehole redemptoristov a ľudových misií, ktoré robia. 

Dnes je v kultúrnom dome v Suchej charitatívny obed.

Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia 
a činorodá láska k blížnemu.

V stredu v Košolnej a vo štvrtok vo Zvončíne budem spovedať k prvému piatku 
pol hodinu pred sv. omšou.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.