znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
13.1. - 20.1.2019

Nedeľa 7:30 Suchá za † Ľudmilu a Ernesta Balážových, Annu a Vincenta Polakovičových a starých rodičov
9:00 Zvončín za † rodičov Jána a Jozefínu Habalových, syna Jozefa a starých rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok sv. omša nebude
Streda sv. omša nebude
Štvrtok sv. omša nebude
Piatok 17:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Evu a za † manžela a syna
Sobota 17:00 Zvončín za † manžela Jozefa Hájička – 5. výročie, sestru Stanislavu a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá za † Vincenta Izakoviča, † z rodiny Izakovičovej a Fančovičovej
9:00 Košolná za † rodičov Jozefa a Serafínu Kloknerových, † synov Ivana a Štefana
10:30 Suchá za farníkov
     
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA     

Št	17.01.	Sv. Antona, opáta, spomienka
Ne	20.01.	2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 13.1.2019

Litánie budú popoludní 14:15.

Dnes sa končí vianočné obdobie. 
Vianočná výzdoba, betlehem a stromčeky môžu v kostoloch zostať až do 2. februára.

Od 14. do 18. januára budem na lyžovačke. 
Zastupovať ma bude don Juraj Kyseľ, duchovný správca u sestier Uršulínok. 
V prípade pohrebu alebo zaopatrovania sa obráťte priamo na neho (0902 795 077).

Od 18. do 25. januára bude týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
V týchto dňoch bude bývať spoločná modlitba na tento úmysel po sv. omšiach.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.