znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
29.3. - 5.4.2020

sv. omše nebudú celý týždeň
         

Liturgický kalendár: PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Št	02.04.	Sv. Františka z Paoly, pustovníka, ľubovoľná spomienka
So	04.04.	Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Ne	05.04.	KVETNÁ NEDEĽA

Oznamy z 29.3.2020

Sväté omše celý týždeň nebudú.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci apríl. Spovedať chorých po domoch nebudem. 
O možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia k prvému piatku či k veľkonočným sviatkom 
budem informovať čoskoro.

Sv. omše ani žiadne spoločné modlitby nie sú v tomto čase dovolené. 
Povzbudzujem nás všetkých, aby sme sa o to intenzívnejšej modlili individuálne alebo v rodinách.

Farský kostol (žobráčka) je cez deň otvorený k osobnej modlitbe a tichej poklone Oltárnej sviatosti.
Cez mrežu si môžete kúpiť Katolícke noviny a prevziať ostatnú tlač.

Modlime sa v týchto dňoch za zdravie a Božiu pomoc pri pandémii koronavírusu COVID-19, 
zvlášť modlitbu k Trnavskej Panne Márii, ako nás k tomu vyzýva náš arcibiskup a modlitby 
k Sedembolestnej Panne Márii: 
"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. 
Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, 
a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. 
Povzbudzujem veriacich, aby miesto osobnej účasti, ktorá v tomto čase nie je možná, 
sledovali priame prenosy sv. omší v televízii, v rozhlase alebo cez internet. 
Katolícke masmédiá: Televízia LUX, Rádio LUMEN a Rádio Mária upravili svoj program, 
aby ponúkli veriacim možnosť sledovania priamych prenosov viacerých svätých omší ako zvyčajne. 
Zvlášť v nedeľu si treba nájsť čas na pokojné sledovanie sv. omše a zapojenie sa do nej v modlitbe.
Časy vysielania si môžete pozrieť v časti AKTUALITY našej stránky.

Slovenskí biskupi vyhlásili pôst za odvrátenie šírenia koronavírusu. 
Prosia veriacich: 
"Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov 
Pôstneho obdobia: 
urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. 
Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! 
A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, 
ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, 
ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, 
tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.
Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky, keď sa pomodlia 
Verím v Boha, Otčenáš a Zdravas Mária v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok 
(sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) hneď ako to len bude možné. 
Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, 
ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, 
že sa starajú o chorých na Covid-19.
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva 
Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma 
po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, 
Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, 
o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti 
ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum 
– v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Peter Škultéty, farár

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.