znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
10.11. - 17.11.2019

Nedeľa 7:15 Suchá za kňazov vo farnosti
8:45 Košolná na poďakovanie za dar Božích milostí a ochranu Panny Márie
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre Teréziu pri 90. narodeninách
Utorok 17:00 Suchá za † Michala Krista – 1. výročie
Streda 16:00 Košolná za † starých rodičov Františka a Máriu Gregušových
Štvrtok 7:30 Suchá za † Vladimíra a Máriu Hečkových
16:00 Zvončín za † rodičov Jozefa a Máriu Jancových a starých rodičov z oboch strán
Piatok 16:00 Suchá za † Jozefa a Ernestínu Klimových a syna Jozefa
Sobota 16:00 Košolná za † Miroslava a Annu Kurňavových, rodičov z oboch strán a † deti
Nedeľa 7:30 Suchá za farníkov
9:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu
10:30 Suchá za Božiu pomoc a ochranu pri pôrode pre Martu
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Po	11.11.	Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Ut	12.11.	Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
So	16.11.	Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka
Ne	17.11.	33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 10.11.2019

Dnes sú v Suchej hody, slávnosť patróna farnosti a farského kostola, sv. Martina z Tours. 
Litánie budú po hodovej sv. omši.

V dňoch 13. až 21. novembra bude v bazilike sv. Mikuláša v Trnave prebiehať tradičná 
Trnavská novéna, tohtoročnou témou je: Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách. 
Bližšie informácie o Novéne nájdete na plagáte, v Duchovných Ozvenách alebo na internete. 
Sv. omše v Suchej budú bývať ráno 7:30 alebo 16:00. Sv. omša v sobotu v Košolnej bude o 16:00.

V nedeľu 17. novembra je v Suchej deň výročnej arcidiecéznej poklony Oltárnej sviatosti. 
Sviatosť bude vystavená po sv. omši o 10:30 a potom, požehnanie a uloženie bude o 15:30. 
Vzadu v kostole je možnosť zapísať sa na čestnú stráž počas tejto poklony.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.