znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
9.8. - 16.8.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Pavla a Ľudmilu Oborilových
9:00 Zvončín za † Dezidera Karadyho a † rodičov
10:30 Suchá za ľud vo farnosti
Pondelok 18:00 Suchá za † Vladimíra a Danielu Krumových
Utorok 18:00 Suchá za † Máriu a Jozefa Takáčových
Streda 18:00 Suchá za † Michala a Jozefínu Kollarovičových, † synov Miroslava, Ladislava a Miloša
Štvrtok 18:00 Suchá za † Adrianku Pukancovú
Piatok 17:00 Zvončín za † Jána a Máriu Minarovičových a rodičov z oboch strán
18:00 Suchá za † Sidóniu a Valentína Dostálových, rodičov a súrodencov z oboch strán
Sobota 9:00 Košolná za ružencové spoločenstvo pri Márii Izakovičovej
10:30 Suchá za ľud vo farnosti
18:00 Zvončín za † Jozefa a Emíliu Císarových a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá za † Dominika a Máriu Kočnárových
9:00 Košolná za † rodičov Belicových, Krchnákových a ich † deti
10:30 Suchá za ľud vo farnosti

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách

Liturgický kalendár: 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Po	10.08.	Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Ut	11.08.	Svätej Kláry, panny, spomienka
Pi	14.08.	Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
So	15.08.	NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
Ne	16.08.  20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 9.8.2020 

Litánie budú po farskej sv. omši.

Tento týždeň máme Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je prikázaným sviatkom. 
Každý kresťan katolík sa má zúčastniť svätej omše ako v nedeľu. 
Sv. omše v piatok večer budú s platnosťou na prikázaný sviatok. 
V sobotu vo Zvončíne bude večerná sv. omša s platnosťou za nedeľu. 
Pri svätých omšiach na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa budú požehnávať byliny a kvety.

Farnosť Trstín nás pozýva na púť do Trstína – Hájička. Viac informácií nájdete na nástenke. 

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.