znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
12.7. - 19.7.2020

Nedeľa 7:30 Suchá na poďakovanie za ukončenie štúdia
9:00 Zvončín za † Michala Dudáša, rodičov z oboch strán, † Jozefínu a Irenu Císarové
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za † Máriu Libušu a Jaroslava Klimových
Utorok 18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc po operácii pre Máriu
Streda 17:00 Košolná za † Štefana Hanakoviča - po 30 dňoch
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Margitu Císarovú a † z rodiny
18:00 Suchá za farníkov (miesto nedele 19.7.)
Piatok 18:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre Janu pri 50. narodeninách a za † rodičov
Sobota 18:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre syna pri 50. narodeninách
Nedeľa 7:30 Suchá za † Annu a Jozefa Silných
9:00 Košolná za † Jozefa a Máriu Belicových
10:30 Suchá za † Ľubora Ponca - po 30 dňoch

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách

Liturgický kalendár: 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

St	15.07.	Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Št	16.07.	Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Pi	17.07.	Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Ne	19.07.	16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 12.7.2020 

Litánie budú po farskej sv. omši.

V nedeľu o dva týždne budú vo Zvončíne hody

Od 1. augusta som ustanovený za farára v Modranke. 
Tu v Suchej už som jedenásty rok, čo znamená, že už nadsluhujem. 
Slovenský biskupi sa dohodli, že farárov môžu menovať na určitý čas – na deväť rokov. 
Okrem toho som súdnym vikárom a aby som sa mohol viac venovať tejto službe, 
preložili ma do menej náročnej farnosti. 
Tu som mal na starosti tri kostoly, farský a dva filiálne, 
tam budem mať na starosti iba jeden kostol 
a ešte tam budem mať aj výpomocného duchovného na „plný úväzok".

Peter Škultéty, farár

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.