znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
29.11. - 6.12.2020

Nedeľa 7:30 Suchá poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc
9:00 Zvončín za † vdp. Štefana Janca
10:30 Suchá za ľud vo farnosti farnosti (on-line)
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 17:00 Suchá za † Emíliu Lysú, syna Róberta a za pomoc v chorobe pre Ivana
Streda 17:00 Suchá za † Jána Konopáska a rodičov z oboch strán
Štvrtok 17:00 Suchá za † Júliu a Františka Danišových
Piatok 17:00 Suchá za † Rudolfa a Teréziu Ivančíkových a starých rodičov
Sobota 6:00 Suchá za † Janu Jones rod. Klímovú
17:00 Zvončín za † Františka Miklošoviča a rodičov
Nedeľa 7:30 Suchá za † Máriu Konečnú (po 30. dňoch) a dcéru Tonku
9:00 Košolná za † Viliama a Máriu Izakovičových
10:30 Suchá za ľud vo farnosti farnosti (on-line)


Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách

Liturgický kalendár: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA     

Po	30.11.	Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Št	03.12.	Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Pi	04.12.	Sv. Barbory, panny a mučenice, spomienka
Ne	06.12.	DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy z 29.11.2020 

Litánie budú po farskej sv. omši. 

Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami. 
Chorých ešte tento týždeň nenavštívim, ale spojíme to neskôr s vianočnou sv. spoveďou. 

Vstupujeme do adventného obdobia, ktoré je prípravou na sviatky narodenia Pána. 
Máme tu ponuku na tzv. Adventnú výzvu, ktorá spočíva v každodennej modlitbe 
a v čítaní evanjelia na príslušný deň. 
Môžeme ju konať spoločne v našich rodinách napr. pri adventnom venci. 
Úmysly na jednotlivé dni nájdete na nástenke, na malých plagátikoch, 
na farskej stránke v aktualitách alebo si ich môžete nechať posielať na e-mail 
po prihlásení odberu na stránke 

www.zamyslenia.kbs.sk
Kvôli informačnému šumu som minulý týždeň omylom vyhlásil, že jesenná zbierka na charitu bude iba v online priestore. Správne však má byť, že bude aj v online priestore,
www.charitatt.sk
aj normálnym spôsobom. Zbierku teda presunieme na budúci týždeň. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujem a vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary. Počas prvej časti adventného obdobia budeme mať v našej farnosti aj rorátne sv. omše. Sú to mariánske sv. omše, ktoré sa slávia na úsvite. Prvá bude v sobotu 5. decembra o 6:00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní, môžete si priniesť aj vlastné sviece! V kostole máme šachovnicové sedenie. V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách a tak isto všetky hygienické opatrenia. Prihlášku detí na prvé sv. prijímanie nájdete na farskej stránke alebo si ju môžete prísť zobrať na faru. Treba ju vyplniť a do dvoch týždňov priniesť na faru. Milan Cehlárik, administrátor
prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.