znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
14.1. - 21.1.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Emíliu Žofčíkovú
9:00 Zvončín za † rodičov Jozefa a Máriu Jancových
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 17:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre mamu
Streda 16:00 Košolná za † z rodiny Branišovej a Martinkovičovej
17:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu pri 70. narodeninách
Štvrtok 16:00 Zvončín za † manžela Iva Seriša – po 30 dňoch a syna Petra
17:00 Suchá za † Jozefa Hečku
Piatok 17:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov Jozefa a Blaženu Procházkových
Sobota 17:00 Zvončín za † manžela Jozefa Hájička, sestru Stanislavu a starých rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá za farníkov
9:00 Košolná za † Bohumila Bačíka a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 75. narodeninách
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 
St	17.01.	Sv. Antona, opáta, spomienka
So	20.01.	Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Ne	21.01.	3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy zo 14.1.2018

Litánie budú popoludní 14:15.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
V týchto dňoch bude bývať spoločná modlitba na tento úmysel po sv. omšiach.

V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname. 
Na Slovensku prebieha „Odvážny rok“ ako príprava na to stretnutie mládeže, ale zároveň 
aj ako príprava na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 
v Prešove. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 začína 18.1. a prvých 24 hodín 
je výrazná zľava. Od 18.1.2018 je vyhlásená Verejná zbierka na podporu P18. 
Akciu možno podporiť zaslaním darcovskej SMS alebo prevodom na účet. 
Podporme toto stretnutie svojimi modlitbami a obetami. 
Bližšie informácie sú na internetovej stránke 
 www.narodnestretnutiemladeze.sk  
alebo na plagáte.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby katolíckych škôl na území Trnavskej arcidiecézy.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.