znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
17.9. - 24.9.2017

Nedeľa 7:30 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 60. narodeninách
9:00 Suchá za † Štefana a Jána Minarovičových
10:30 Košolná za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za † Emerenciu Bajzovú – 1. výročie
Utorok sv. omša nebude
Streda 17:00 Košolná za † Michala a Rozáliu a rodičov Máriu a Jozefa
18:00 Suchá za † Štefana Krajčoviča, rodičov Krajčovičových a Benovičových
Štvrtok 17:00 Zvončín za † rodičov Jána a Máriu Minarovičových a starých rodičov z oboch strán
18:00 Suchá za † Rudolfa Krajčíka – 1. výročie
Piatok 18:00 Suchá za † Petra Surového, rodičov Františka a Jozefínu a Michala Forgáča
Sobota 18:00 Zvončín za † manžela Jozefa Surového
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Máriu Šajdových a syna Jozefa
9:00 Košolná za † Jána a Máriu a † rodičov
10:30 Suchá za farníkov
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

St	20.09.	Sv. Andreja Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Št	21.09.	Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
So	23.09.	Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
Ne	24.09.	25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy zo 17.9.2017

Litánie budú po hodovej sv. omši.

Od pondelka 18.9. do stredy 20.9. budem na sympóziu kanonického práva pri Brne. 
Zastupovať ma bude don Juraj Kyseľ SDB, duchovný správca u sestier Uršulínok 
(mob. 0902 795 077).

V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. 
Záväzný je iba jeden deň. Kántrové dni sú dňami pôstu, máme konať skutky 
kajúcnosti a modliť sa. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

V stredu a vo štvrtok po sv. omši, v piatok medzi 13:00 a 16:00 majú prísť všetci 
birmovanci na osobné stretnutie na faru ohľadom prázdninových kreditov a úloh.

V piatok po sv. omši bude stretko pre birmovancov.

Vzadu v kostole sú kartičky reťaze modlitby sv. ruženca za birmovancov. 
Každý kto je ochotný, môže si vziať kartičku a pomodliť sa jeden krát ruženec, 
ktorý je na kartičke, za jedného konkrétneho birmovanca, ktorý je napísaný 
na druhej strane kartičky.

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prvé sv. prijímanie, 
tak môžu urobiť cez týždeň po večerných svätých omšiach osobne na fare.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.