znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
8.12. - 15.12.2019

Nedeľa 7:30 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 80. narodeninách
9:00 Košolná za † Miroslava Vanáka a Milana Bellu
10:30 Suchá za † manžela Štefana – 25. výročie, syna Štefana a rodičov z oboch strán
Pondelok 17:00 Košolná za † rodičov Tomašovičových, Čapkových a † z rodiny
17:00 Zvončín za † členov z ružencových spoločenstiev zo Zvončína
18:00 Suchá za členov Rodiny Nepoškvrnenej
Utorok 17:00 Suchá za farníkov
Streda 17:00 Suchá za † Karola Takáča
Štvrtok 17:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu pri 60. narodeninách
Piatok 17:00 Suchá za † Helenu – 10. výročie (pri nedožitých 90. nar.) a † z rodiny Majtasovej a Dubovskej
Sobota 6:00 Suchá za † Ladislava Sládečka
17:00 Košolná za † starých rodičov Janktových, Bartošových a † deti
Nedeľa 7:30 Suchá za † rodičov Surových, Stračárových, brata Petra, Ivana a švagrinú Kamilu
9:00 Zvončín za živých a † 60-nikov
10:30 Suchá za farníkov
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Po	09.12.	NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
Št	12.12.	Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka
Pi	13.12.	Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
So	14.12.	Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne	15.12.	TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy z 8.12.2019

Litánie budú po farskej sv. omši.

Zbierka na charitu vyniesla v našej farnosti 919,05 €. 
Za všetky milodary Pán Boh zaplať.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia v pondelok nie je prikázaným sviatkom. 
V pondelok o 12:00 bude v našom farskom kostole spoločná modlitba 
Rodiny Nepoškvrnenej a ružencových spoločenstiev k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 
Večeradlo už večer nebude.

V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. 
Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. 
Záväzný je iba jeden deň. 
Kántrové dní sú dňami pôstu, máme konať skutky kajúcnosti a modliť sa. 

V piatok po sv. omši bude stretko pre birmovancov.

V sobotu o 6:00 bude rorátna sv. omša. 
Ide o mariánsku sv. omšu, ktorá sa slávi v advente pred svitaním len pri svetle sviec. 
Prineste si na túto sv. omšu sviece.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti spoločná predvianočná spoveď. 
Spovedať sa bude od 14:00 do 15:00 na filiálkach a od 15:30 do 17:00 v Suchej.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.