znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
12.8. - 19.8.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa Mórica
9:00 Zvončín za † rodičov Imricha a Emíliu Kosnáčových a starých rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za † Aďku Pukancovú
Utorok 18:00 Zvončín za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantku Janku a za † manžela Jozefa
Streda 17:00 Košolná za † Jána a Máriu Bartošových a rodičov z oboch strán
18:00 Suchá za farníkov
Štvrtok 18:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 70. narodeninách
Piatok 18:00 Suchá za † Danielu Grünerovú – po 30 dňoch
Sobota 18:00 Zvončín za † manželku Emíliu Chrvalovú a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá za † Annu a Vinceta Izakovičových
9:00 Košolná za † Annu Šajdíkovú – 1. výročie
10:30 Suchá za farníkov
 
   
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ut	14.08.	Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
St	15.08.	NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť
So	18.08.	Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
Ne	19.08.	20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 12.8.2018

Litánie budú popoludní 14:15.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaným sviatkom. 
Každý kresťan katolík sa má zúčastniť svätej omše ako v nedeľu. 
Sv. omša v utorok vo Zvončíne bude s platnosťou na tento prikázaný sviatok. 
Pri svätých omšiach na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa budú požehnávať byliny a kvety.

V sobotu o 12:00 hod v kaplnke v Ružovej doline uzatvoria manželský zväzok 
Peter Tutko a Augustína Hájiková, obaja z Pezinku.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.