znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
18.10. - 25.10.2020

Nedeľa 7:30 Suchá Poďakovanie za 40 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc
9:00 Zvončín za zdravie a Božiu pomoc pre Cecíliu
10:30 Suchá za ľud vo farnosti
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 18:00 Suchá za † Michala a Teréziu Dobrotkových, vnuka Lukáša a rodičov z oboch strán
Streda 17:00 Košolná za † Rudolfa a Máriu Kulichových
18:00 Suchá za † Imricha Blaža (12. výr.), brata Miroslava a rodičov z oboch strán
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Štefana a Máriu Danišových
18:00 Suchá na úmysel
Piatok 18:00 Suchá poďakovanie za 94 rokov pre Máriu a za zdravie a Božiu pomoc
Sobota 18:00 Zvončín za † rodičov Jána a Máriu Jancových a starých rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá za † Františku Autnerovú a † z rodiny
9:00 Košolná za † Viliama a Máriu Izakovičových
10:30 Suchá za ľud vo farnosti

V mariánskom mesiaci október sa budeme modlievať svätý ruženec v Suchej pred sv. omšami. 
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách

Liturgický kalendár: 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Po	19.10.	Sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka
Št	22.10.	Sv. Jána Pavla II. pápeža, spomienka
Pi	23.10.	Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka
So	24.10. 	Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka
Ne	25.10.	30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 18.10.2020 

Litánie budú po farskej sv. omši.

Od 15. októbra máme zákaz hromadných podujatí s výnimkou akcií do 6 osôb. 
Z tohto dôvodu pristúpime k nasledovným krokom: 
Sv. omše sa budú naďalej sláviť s tým, že sa na nich môžu zúčastniť traja členovia rodiny, 
ktorá na danú sv. omšu dala úmysel. 
Počas dňa bude otvorená zadná časť kostola (žobráčka), 
kde sa budete môcť individuálne pomodliť. 
K sviatosti zmierenia môžete pristupovať individuálne. 
Budem k dispozícii počas týždňa vždy polhodinu pred sv. omšou. 
Povzbudzujem Vás k sledovaniu sv. omší 
na TV Lux či v rádiu Lumen alebo online z našej farnosti. 

Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke 
a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, 
ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. 
Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, 
prosíme vás o podporu misií prostredníctvom e-zbierky cez internetovú stránku 
 www.misijnediela.sk  Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Na budúci týždeň, v noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. 
Prechádzame z letného na zimný, hodiny sa posúvajú o 1 hod. dozadu. 
Od budúceho týždňa po zmene času budú sv. omše cez týždeň 
o 17:00 hod. a na fílialkách o 16:00 hod. 

Mesiac október je mesiacom sv. ruženca. 
Využime tento čas na častejšiu modlitbu sv. ruženca v našich rodinách. 

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.