znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
24.5. - 31.5.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Ľuboša Igaza – po 30. dňoch
9:00 Košolná za † Františka Behúla a vnuka Timoteja
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za † Vladimíra Žofčíka pri nedožitých 50. narodeninách a † z rodiny
Utorok 18:00 Suchá za Božiu pomoc v chorobe pre Ivana, zdravie a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny a sestru Máriu
Streda 17:00 Košolná za † Jozefa Šajdíka - 1. výročie
Štvrtok 17:00 Zvončín za † manžela Františka, rodičov Belavých a Surových
18:00 Suchá za † Rudlofa Ivančíka, manželku Teréziu a rodičov z oboch strán
Piatok 18:00 Suchá za † Máriu a Štefana Tollarovičových a rodičov z oboch strán
Sobota 15:00 Suchá za novomanželov Jaroslava a Viktóriu
18:00 Košolná za † Michala Štrbíka
Nedeľa 7:30 Suchá za farníkov
9:00 Zvončín za † Ľudmilu Kosnáčovú – 1. výročie a manžela Františka
10:30 Suchá za † Miroslava Slobodu

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách


Liturgický kalendár: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Ut	26.05.	Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
St	27.05.	Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubovoľná spomienka
Pi	29.05.	Sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka
Ne	31.05.	ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

Oznamy z 24.5.2020 

Litánie dnes nebudú.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Dnes je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov 
aj svetový deň modlitieb za cirkev v Číne.

V stredu v Košolnej a vo štvrtok vo Zvončíne budem spovedať 
k 1. piatku 1 hodinu pred sv. omšou.

V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. 
Záväzný je iba jeden deň. Kántrové dni sú dňami pôstu, 
máme konať skutky kajúcnosti a modliť sa. 
Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

V sobotu uzatvoria v našej farnosti sviatosť manželstva 
Jaroslav Babiš zo Suchej a Viktória Roglová z Bratislavy.

Peter Škultéty, farár

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.