znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na minulý týždeň

Poriadok bohoslužieb 
23.2. - 1.3.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jaroslavu Knapovú
9:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Annu pri narodeninách
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 16:00 Košolná za † Eleonóru Krištofovičovú – 20. výročie
17:00 Suchá za † Jána a Máriu Marhavých a rodičov z oboch strán
Streda 18:00 Suchá za † Agnesu, Jozefa a Eriku Čambálových
Štvrtok 16:00 Zvončín za † synovca Mariána Krpelána – 1. výročie
17:00 Suchá za † Františka Ostitého a starých rodičov z oboch strán
Piatok 17:00 Suchá za † Pavla Mihálika pri nedožitých 60. narodeninách
Sobota 17:00 Zvončín za † manželku Máriu Císarovú pri nedožitých 70. narodeninách
Nedeľa 7:30 Suchá za † Cecíliu Novákovú - 20. výročie, manžela Rudolfa a syna Rudka
9:00 Košolná za † Máriu Hrebíčkovú a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov

V pôstnom období býva krížová cesta v Suchej v piatok pred sv. omšou o 16:25   
a v nedeľu popoludní o 14:00 v Košolnej, o 15:00 v Suchej a o 15:00 vo Zvončíne.  
 
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: 7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    

St	26.02.	POPOLCOVÁ STREDA
Ne	01.03.	PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy z 23.2.2020

Litánie budú po farskej sv. omši.

V utorok a vo štvrtok budem na filiálkach spovedať k prvému piatku pol hodinu pred sv. omšou.

Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. 
To znamená, že každý kresťan katolík od 14 rokov je povinný zdržiavať sa mäsitého pokrmu, 
a každý od 18 do 60 rokov sa môže len raz dosýta najesť. 
Počas sv. omše na Popolcovú stredu bude obrad značenia popolom. 
Aby sa ho mohli zúčastniť čím viacerí, sv. omša bude až o 18.00 hod.

V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty 
v Suchej v piatok pred sv. omšou o 16:25 
a v nedeľu popoludní v Suchej o 15:00, v Košolnej o 14:00 a vo Zvončíne o 15:00.

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

Vzadu v kostole sú k dispozícii Pôstne krabičky pre Afriku. 
Ide o kampaň Slovenskej katolíckej charity počas pôstneho obdobia 2020 
na podporu projektov v subsaharskej Afrike.

prechod na minulý týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.