znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
17.5. - 24.5.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Filoménu Ilavskú pri nedožitých 70. narodeninách
9:00 Zvončín za † Františka Kosnáča staršieho a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za † Michala Brímusa
Utorok 18:00 Suchá za † Ľubomíra Orlického - 30. výročie a † z rodiny
Streda 17:00 Košolná za † Štefana a Annu Vachanových
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Annu Gažovičovú – po 90 dňoch
18:00 Suchá za farníkov
Piatok 18:00 Suchá za † Františka a Jozefínu Surových, Jozefa a Máriu Vykydalových, Jána a Gabrielu Benkových
Sobota 18:00 Zvončín za † manžela Ivana Ivanova a rodičov Jána a Máriu Gažovičových
Nedeľa 7:30 Suchá za † Ľuboša Igaza – po 30. dňoch
9:00 Košolná za † Františka Behúla a vnuka Timoteja
10:30 Suchá za farníkov

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách


Liturgický kalendár: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

St	20.05.	Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka
Št	21.05.	NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
Pi	22.05.	 Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka
Ne	24.05.	SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy zo 17.5.2020 

Litánie budú po farskej sv. omši.

V tomto týždni v pondelok, v utorok a v stredu sú prosebné dni. 
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je bežne prikázaným sviatkom. 
Naďalej však platí dišpenz a účasť na sv. omši je dobrovoľná. 
Sv. omša zo Suchej bude vysielaná v priamom prenose.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Na budúcu nedeľu bude sv. omša v Doline k sv. Urbanovi. 
Z Doliny nie je možné urobiť priamy prenos, 
preto v priamom prenose budeme vysielať rannú sv. omšu 7:30.

Peter Škultéty, farár

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.