znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
3.12. - 10.12.2017

Nedeľa 7:30 Suchá za † Máriu Oborilovú – po 30. dňoch
9:00 Košolná za † manžela Jozefa Tomašoviča a syna Stanislava
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za † Helenu Izakovičovú – 1. výročie
Utorok 14:00 Suchá za † Jána Konopáska – pohrebná
17:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 90. narodeninách pre Sitku Horváthovú
Streda 17:00 Suchá za božie požehnanie pre Vladimíra s rodinou
Štvrtok 17:00 Zvončín za † manžela Jozefa Kokoruda a rodičov Elinor a Františka
Piatok 17:00 Košolná za † Milana a Máriu Gregušových a † z rodiny
18:00 Suchá za členov Rodiny Nepoškvrnenej
Sobota 6:00 Suchá za farníkov
17:00 Košolná za † Jozefa Daniša a † z rodiny
Nedeľa 7:30 Suchá za † Annu a Michala Dolnákových a † synov
9:00 Zvončín za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu pri 90.-tych narodeninách
10:30 Suchá za farníkov
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA     

St	06.12.	Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Št	07.12.	Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Pi	08.12.	NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
Ne	10.12.	DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy z 3.12.2017

Litánie budú po farskej sv. omši.

Dnes je jesenná zbierka na charitu.

V stredu po sv. omši príde do nášho farského kostola sv. Mikuláš, 
pozýva hlavne všetky deti na stretnutie s ním. Pripravte si pre neho básničky a pesničky.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia v piatok je prikázaný sviatok, každý kresťan katolík 
sa má zúčastniť na sv. omši tak ako v nedeľu. Sv. omša vo štvrtok vo Zvončíne je 
s platnosťou na tento prikázaný sviatok. Vo piatok o 12:00 bude v našom farskom 
kostole spoločná modlitba Rodiny Nepoškvrnenej a ružencových spoločenstiev 
k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

V sobotu bude rorátna sv. omša. Ide o mariánsku sv. omšu, ktorá sa slávi v advente 
pred svitaním len pri svetle sviec. Prineste si na túto sv. omšu sviece.

V nedeľu 10. decembra bude v našej farnosti spoločná predvianočná spoveď. 
Spovedať sa bude od 14:00 do 15:00 na filiálkach a od 15:30 do 17:00 v Suchej.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.