znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
16.2. - 23.2.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Pavla a Emíliu Pekarovičových a dcéru Alenu
9:00 Košolná za † Jozefa a Serafínu Kloknerových, synov Ivana a Štefana a starých rodičov
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za † Róberta Lysého, Emíliu a starých rodičov Jána a Teréziu
Utorok 17:00 Suchá za † Františka Modrovského
Streda 16:00 Košolná za † Helenu a Karola Potočných, dcéry a zaťov
Štvrtok 16:00 Zvončín za † rodičov Baranovských, Palkovičových a † z rodiny
17:00 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božie požehnanie pri 55. výročí sobáša
Piatok 17:00 Suchá za † Michala a Rozáliu Hanakovičových, Jozefa a Štefániu Marhavých a † z rodiny
Sobota 17:00 Košolná za † Alojza Haršányho – 1. výročie
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jaroslavu Knapovú
9:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Annu pri narodeninách
10:30 Suchá za farníkov
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    

Po	17.02.	Siedmich sv. zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie, ľubovoľná spomienka
So	22.02.	Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Ne	23.02.	7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 16.2.2020

Litánie budú po farskej sv. omši.

V kostole v Košolnej sa našla zlatá náušnica. 
Kto ju stratil, môže si ju vyzdvihnúť v sakristii v Košolnej.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.