znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
14.2. - 21.2.2021

Nedeľa 10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)
Pondelok Suchá za † Agnešu Tajcnárovú
Utorok Suchá za † Annu Kuracinovú
Streda 17:00 Suchá za † Františka Jurkovského a † rodičov (on-line)
Štvrtok Suchá za uzdravenie pani dr. Janíkovej
Piatok Suchá za † Teréziu Jančovičovú (po 30. dňoch)
Sobota Suchá za † sestry Martu a Máriu
Nedeľa 10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)


Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách

Liturgický kalendár: 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ      

St	17.02.	Popolcová streda
Ne	21.02.	PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy zo 14.2.2021 

Litánie budú po farskej sv. omši.

Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia. 
Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. 
Zaväzuje od 14. roku života zdržiavať sa mäsitého pokrmu 
a každý od 18. do 60. roku života sa môže najesť iba raz do sýta, 
pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
Sv. omša v tento deň bude o 17:00 hod. a bude prenášaná cez on-line prenos.

Aj tento rok sa môžeme zapojiť do kampane „Pôstna krabička“, 
ktorá prebieha na Slovensku už desiaty krát. Krabičky si môžete prevziať vzadu v žobráčke. 
Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke   www.postnakrabicka.sk  
Pastiersky list zo 14.2.2021 si môžete prečítať tu:   Pastiersky list  
Na základe epidemiologických opatrení je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.  
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov 
vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. 
Počas dňa bude otvorená zadná časť kostola (žobráčka), kde sa budete môcť pomodliť. 
Nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené v pôvodných termínoch. 
Ak by niekto chcel úmysel zmeniť alebo preložiť nech ma kontaktuje telefonicky. 

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.