znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
11.10. - 18.10.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † členov rodiny Izakovičových a Farkašových
9:00 Košolná za † Vladimíra Pláčka
10:30 Suchá za ľud vo farnosti
Pondelok sv. omša nebude
Utorok sv. omša nebude
Streda sv. omša nebude
Štvrtok sv. omša nebude
Piatok 18:00 Suchá za † Emíliu a Silvestra Čípelových
Sobota 18:00 Košolná za † Paulínu Štefanovičovú a † rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá Poďakovanie za 40 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc
9:00 Zvončín za zdravie a Božiu pomoc pre Cecíliu
10:30 Suchá za ľud vo farnosti

V mariánskom mesiaci október sa budeme modlievať svätý ruženec v Suchej pred sv. omšami. 
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách

Liturgický kalendár: 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

St	14.10.	Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka ľubovoľná spomienka
Št	15.10.	Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Pi	16.10.	Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
So	17.10. 	Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Ne	18.10.	29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 11.10.2020 

Litánie budú po farskej sv. omši.

Sv. omše cez týždeň nebudú. 
Úmysly, ktoré ste nahlásili sa presunú na najbližší voľný termín. 

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Od 1. októbra máme zákaz hromadných akcií. 
Z tohto dôvodu môže byť na jednej sv. omši (vnútri i vonku) naraz maximálne 50 ľudí. 
Konferencia biskupov v reakcii na toto opatrenie opätovne udelila 
dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši. 
Som si vedomý, že sa toto opatrenie veľmi ťažko aplikuje, ale prosím, zvlášť starších, 
aby dali prednosť napríklad sledovaniu farskej sv. omše, ktorú vysielame online na internete. 
Taktiež TV Lux v týchto dňoch prináša mimoriadne prenosy sv. omši v časoch: 
pondelok – sobota o 7:00 hod a 18:30 hod.; v nedeľu 10:00 hod a 18:30 hod. 
Veľmi vás zároveň prosím o pochopenie a empatiu voči kostolníčkam, 
ktoré kontrolujú počet veriacich v kostole. 
Nikoho z nás táto situácia neteší, povzbudzujme sa navzájom v modlitbe 
a pamätajme na to, že to je iba dočasný stav. 

Mesiac október je mesiacom sv. ruženca. 
Využime tento čas na častejšiu modlitbu sv. ruženca. 
Taktiež všetkých pozývam k spoločnej modlitbe v našich kostoloch pred sv. omšami. 

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.