znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
2.8. - 9.8.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa, Františka a Agnešu
9:00 Košolná za † Viliama Hrčku a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za † Annu, Teofila a Leonarda Hutárových a † z rodiny
Utorok 18:00 Suchá za † Štefana Takáča
Streda 18:00 Suchá za † Františka Tajcnára pri nedožitých 100. narodeninách
Štvrtok 18:00 Suchá za † Máriu Bagiovú
Piatok 18:00 Suchá za † Karola a Helenu Rafajových, priateľov, dobrodincov a tých, na ktorých si nikto osobitne nespomína
Sobota 18:00 Košolná za zdravie a Božiu pomoc pre manželov
Nedeľa 7:30 Suchá za † Pavla a Ľudmilu Oborilových
9:00 Zvončín za † Dezidera Karadyho a † rodičov
10:30 Suchá za farníkov

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 
Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách

Liturgický kalendár: 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Ut	04.08.	Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
St	05.08.	Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
Št	06.08.	Premenenie Pána, sviatok
So	08.08.	Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Ne	09.08.	19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 2.8.2020 

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, po sv. omšiach je farská ofera. 
Litánie budú po farskej sv. omši.

Dnes možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch i bazilikách 
získať úplné odpustky „Porciunkuly“. 
Skutok predpísaný k získaniu odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená 
s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). 
Okrem toho treba splniť základné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba 
na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu, aj všedného.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Spovedať sa bude hodinu pred sv. omšou, 
v piatok dopoludnia od 8:00 po chorých a popoludní od 16:00 v kostole.

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.