znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
13.8. - 20.8.2017

Nedeľa 7:30 Suchá za † Aďku Pukancovú – 10. výročie
9:00 Košolná za † Františka a Rozáliu Hrčkových a Eduarda
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Zvončín za † Michala Dudáša – po 30. dňoch
Utorok 17:00 Košolná za † rodičov Krchnákových a † deti
18:00 Suchá za farníkov
Streda 18:00 Suchá za † Štefana a Hedvigu Klimových
Štvrtok 18:00 Suchá za † Štefana Horňáka – 5. výročie
Piatok 18:00 Suchá za † Štefana Janktu – 15. výročie a rodičov
Sobota 18:00 Košolná za † rodičov Potočných, Kalných a † synov
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa Remžu
9:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre manželov pri 70.-tych narodeninách
10:30 Suchá za † Zefirína Hečku – 10. výročie
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Po	14.08.	Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Ut	15.08.	NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť
Pi	18.08.	Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
Ne	20.08.	20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 13.8.2017

Litánie budú popoludní 14:15.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaným sviatkom. 
Každý kresťan katolík sa má zúčastniť svätej omše ako v nedeľu. 
Sv. omša v pondelok vo Zvončíne bude s platnosťou na tento prikázaný sviatok. 
Pri svätých omšiach na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 
sa budú požehnávať byliny a kvety.

Pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Ján Oroscha pripravila Trnavská 
arcidiecézna charita v mestách Trnavskej arcidiecézy podujatie s názvom 
Týždeň charity, ktoré sa uskutoční v týždni od 14. do 18. augusta 2017. 
V rámci tohto týždňa sa budú konať rôzne charitatívne podujatia. 
Súčasťou pripravovaného týždňa je aj cyklopúť po Trnavskej arcidiecéze. 
V Trnave bude program v piatok 18. augusta na Hlavnej ulici od 13.00 do 18.00 hod. 
Viac informácií nájdete na plagátoch.

Birmovka v našej farnosti bude tento rok v nedeľu 
22. októbra na farskej sv. omši o 10:30.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.