znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
1.12. - 8.12.2019

Nedeľa 7:30 Suchá na poďakovanie a za Božie požehnanie pri 35. výročí sobáša
9:00 Zvončín za † Františka Šestáka, manželku Alžbetu a † súrodencov
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za † Annu Uhlárovú (rod. Blahovú) – po 30 dňoch
Utorok 17:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre sestru
Streda 17:00 Suchá za † Jána Konopáska a rodičov z oboch strán
Štvrtok sv. omša nebude
Piatok 18:00 Suchá za † Justínu
Sobota 7:30 Suchá za † Jozefa Miháleka
17:00 Zvončín za † manžela Ladislava Gergela a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 80. narodeninách
9:00 Košolná za † Miroslava Vanáka a Milana Bellu
10:30 Suchá za † manžela Štefana – 25. výročie, syna Štefana a rodičov z oboch strán
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Ut	03.12.	Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Pi	06.12.	Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
So	07.12.	Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne	08.12.	DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy z 1.12.2019

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, litánie budú po farskej sv. omši.

Dnes je jesenná zbierka na charitu.

Dnes popoludní o 16:00 bude v Suchej požehnanie adventného venca, 
ktorý je vonku pri pamätníku.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami. 
V piatok dopoludnia od 8:00 po chorých a popoludní od 16:00 v kostole.

V piatok po sv. omši príde do nášho farského kostola sv. Mikuláš, 
pozýva hlavne všetky deti na stretnutie s ním. 
Pripravte si pre neho básničky a pesničky.


prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.