znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
12.1. - 19.1.2020

Nedeľa 7:30 Suchá za † Ernesta Baláža
9:00 Zvončín za † rodičov Jána a Alžbetu Miklošovičových a starých rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za † Eduarda a Annu Duffalových a syna Eduarda
Utorok 17:00 Suchá za † Štefániu Gergelovú – po 30 dňoch
Streda 16:00 Košolná za † Margitu Miklušákovú pri nedožitých 70. narodeninách
17:00 Suchá za † Magdalénu Vlčekovú
Štvrtok 16:00 Zvončín za † manžela Jozefa Hájička, sestru Stanislavu, rodičov a starých rodičov z oboch strán
Piatok 17:00 Suchá za † Bohumila Žinčáka
Sobota 17:00 Zvončín za † modleníka Jozefa Gažoviča
Nedeľa 7:30 Suchá za † Alexeja a Gabrielu Pluhárových
9:00 Košolná za † Bohumila Bačíka – 20. výročie
10:30 Suchá za farníkov
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA  

Po	13.01.	Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Pi	17.01.	Sv. Antona, opáta, spomienka
Ne	19.01.	2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 12.1.2020

Litánie budú po farskej sv. omši.

Dnes sa končí vianočné obdobie. 
Vianočná výzdoba, betlehem a stromčeky môžu v kostoloch zostať až do 2. februára.

Od 18. do 25. januára bude týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
V týchto dňoch bude bývať spoločná modlitba na tento úmysel.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.