znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
7.10. - 14.10.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre členov ružencového spoločenstva pri Anne Bačíkovej
9:00 Zvončín za † Štefana Dudáša – 1. výročie
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre brata Matúša pri 40. narodeninách a pre brata Jozefa pri operácii
Utorok 18:00 Suchá za † Jozefa Klimu – 1. výročie
Streda 17:00 Košolná za † Máriu Belicovú – 1. výročie
18:00 Suchá za † Petra Surového, rodičov Františka a Jozefínu a Michala Forgáča
Štvrtok 17:00 Zvončín za † Pavla a Teréziu Hulkových, † deti a brata Františka
Piatok 18:00 Suchá za † Štefana a Jána Minarovičových
Sobota 16:00 Suchá za 60-nikov
18:00 Zvončín za † manžela Jána Ilavského, brata Martina a rodičov z oboch strán
Nedeľa 7:30 Suchá za členov ružencového spoločenstva pri Helene Tajcnárovej
9:00 Košolná za † Vladimíra Poláčka
10:30 Suchá za farníkov
 
  
V mariánskom mesiaci október pred sv. omšami sa budeme modlievať svätý ruženec. 
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ut	09.10.	Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Št	11.10.	Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Ne	14.10.	28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Oznamy zo 7.10.2018

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, po sv. omšiach je farská ofera. 
Litánie dnes budú po farskej sv. omši.

V piatok pred sv. omšou bude spoločná modlitba sv. ruženca pre deti. 
Modlitba začne 17:20. Deti si môžu napísať prosby, za čo chcú, 
aby sa modlil ruženec, môžu sa predmodlievať. Pozvané a vítané sú všetky deti.

Október je mariánsky mesiac, mesiac sv. ruženca. 
Preto povzbudzujem všetkých, aby sme sa v tomto mesiaci častejšie modlili sv. ruženec, 
aby sme sa aj v hojnejšom počte zúčastňovali jeho spoločnej modlitby 
v kostole pred sv. omšami.

V nedeľu 21. októbra pripravujeme púť do Marianky. Program je na nástenke v kostole. 
Získať bližšie informácie a prihlásiť sa môžete 
v sakristii v Košolnej alebo v Suchej u pani Terky Surovej.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.