znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
9.12. - 16.12.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † manžela Kornela Kráľa – 5. výročie
9:00 Košolná za † Štefana a Máriu Viskupičových a vnučku Marcelu
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 6:00 Suchá za členov Rodiny Nepoškvrnenej
Utorok 17:00 Suchá za živú vieru a pokoj v rodinách
Streda 16:00 Košolná za † Martina a Agnešu Tomašovičových a † deti
17:00 Suchá za † Máriu Hudcovičovú
Štvrtok 16:00 Zvončín za † Máriu a Antona Čavojských a † deti
17:00 Suchá za † Michala Krista – po 30 dňoch
Piatok 17:00 Suchá za † rodičov Štefániu a Františka Hlaváčových a starých rodičov z oboch strán
Sobota 6:00 Suchá za † Paulínu a Jána Kovaľových
17:00 Košolná za † Miroslava a Annu Kurňavových, rodičov z oboch strán a † deti
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Štefániu Marhavých a zaťa Mariana
9:00 Zvončín za † rodičov Malovcových, Šurinových, starých rodičov z oboch strán a † deti
10:30 Suchá za farníkov
     
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

St	12.12.	Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka
Št	13.12.	Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Pi	14.12.	Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne	16.12.	TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy z 9.12.2018

Litánie budú po farskej sv. omši.

Dnes o 17:00 bude v našom farskom kostole vianočný koncert 
miešaného speváckeho zboru Cantica (Z)nova. 
Vstupné je dobrovoľné. Všetci sú srdečne vítaní.

Zbierka na charitu vyniesla v našej farnosti 885,55 €. 
Za všetky milodary Pán Boh zaplať.

V pondelok a v sobotu bude rorátna sv. omša. 
Ide o mariánsku sv. omšu, ktorá sa slávi v advente pred svitaním len pri svetle sviec. 
Prineste si na túto sv. omšu sviece.

V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. 
Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je iba jeden deň. 
Kántrové dní sú dňami pôstu, máme konať skutky kajúcnosti a modliť sa. 

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti spoločná predvianočná spoveď. 
Spovedať sa bude od 14:00 do 15:00 na filiálkach a od 15:30 do 17:00 v Suchej. 
Litánie a Korunka k Božiemu milosrdenstvu budú o 15:00.

Na budúcu nedeľu o 18:00 bude v našom farskom kostole vianočný koncert. 
Vystúpia na ňom americkí hudobníci – 
speváčka Natascha Wright
a klavirista a skladateľ Alfred McCrary 
v sprievode slovenského komorného kvarteta La Speranza. 
Vstupné je 12 €.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.