znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
8.10. - 15.10.2017

Nedeľa 7:30 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefu a za † Jozefa – 20. výročie
9:00 Zvončín za † manžela Milana Silného – po 30 dňoch
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 18:00 Suchá za † Vladimíra Hečka
Streda 17:00 Košolná za živých členov Spolku sv. Vojtecha v Košolnej
18:00 Suchá za † Štefana Takáča
Štvrtok 17:00 Zvončín za † manžela Ivana Končana
18:00 Suchá za † z rodiny Kosnáčovej a Ivančíkovej
Piatok 18:00 Suchá za † Štefana a Máriu Kosnáčových, synov a rodičov z oboch strán
Sobota 18:00 Košolná za † Vladimíra Poláčka – 1. výročie
Nedeľa 7:30 Suchá za † Silviu Mikušovú – 1. výročie
9:00 Zvončín za † Jána a Annu Heribanových a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15    
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.    


Liturgický kalendár: 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

St	11.10.	Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
So	14.10.	Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Ne	15.10.	28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 8.10.2017

Litánie budú po farskej sv. omši.

V piatok je sv. omša a po nej stretko pre birmovancov.

Ďakujem všetkým, ktorý sa pomodlili ruženec za našich birmovancov. 
Birmovka bude o dva týždne, v nedeľu 22. októbra na farskej sv. omši. 
Prosím o modlitby za našich birmovancov. 
Vzadu v kostoloch sú kartičky so základnými modlitbami. 
Kto si zoberie kartičku, pomodlí sa modlitbu, ktorá je na kartičke, 
raz za deň až do dňa birmovky.

Skúšky pre birmovancov budú tento týždeň, 
buď ústne v stredu od 13:00 do 16:00 na fare 
alebo písomne v sobotu o 10:00 v kostole.

Október je mariánsky mesiac, mesiac sv. ruženca. 
Preto povzbudzujem všetkých, aby sme sa v tomto mesiaci častejšie modlili sv. ruženec, 
aby sme sa aj v hojnejšom počte zúčastňovali jeho spoločnej modlitby 
v kostole pred sv. omšami.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.