znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
3.11. - 10.11.2019

Nedeľa 7:30 Suchá za † Štefana Žofčíka, syna Vladimíra, nevestu Katarínu a † z rodiny Žofčíkovej a Liptákovej
9:00 Zvončín za † Antona a Máriu Čavojských a ich † deti
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za † Jozefa Belicu a rodičov z oboch strán
Utorok 17:00 Suchá za † Martu, Otomara a rodičov
Streda 16:00 Košolná za † starých rodičov Planetových, Vyskupičových a † z rodiny
17:00 Suchá za † Máriu a Jozefa Takáčových
Štvrtok 16:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantku Máriu a za † manžela Blažeja
17:00 Suchá za † rodičov Jozefa a Jozefu Rábarových a starých rodičov z oboch strán
Piatok 17:00 Suchá za † Viliama Šajbidora
Sobota 17:00 Zvončín za † rodičov Jozefa a Máriu Kuracinových, ich † dcéry, zaťov a vnučky
Nedeľa 7:15 Suchá za kňazov vo farnosti
8:45 Košolná na poďakovanie za dar Božích milostí a ochranu Panny Márie
10:30 Suchá za farníkov
 

V pondelok o 16:10 hod. bude bývať v kostole v Suchej spoločná modlitba Večeradla.

Litánie bývajú v Suchej v nedeľu po farskej sv. omši. 

Liturgický kalendár: 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Po	04.11.	Sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka
So	09.11.	Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Ne	10.11.	32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 3.11.2019

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, po sv. omšiach je farská ofera. 
Litánie budú po farskej sv. omši. 

Až do piatka 8.11. bude spoločná modlitba za zosnulých na cintoríne v Suchej 
pri hlavnom kríži po sv. omšiach, dnes o 15:00 hod.

Na budúcu nedeľu budú v Suchej hody, 
slávnosť patróna farnosti a farského kostola, sv. Martina z Tours. 
Prvé dve sv. omše budú o štvrť hodinu skôr!

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.