znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
5.8. - 12.8.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa Boháčka – 10. výročie
9:00 Košolná za † Jozefa a Helenu Šefčíkových a rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok sv. omša nebude
Utorok sv. omša nebude
Streda 17:00 Košolná za † Máriu Hrebíčkovú (pri nedožitých 80. narodeninách)
18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
Štvrtok 17:00 Zvončín za ružencové spoločenstvo pri Anne Miklošovičovej
18:00 Suchá za † Jaroslava Galgóciho – 1. výročie
Piatok 18:00 Suchá za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre manžela Michala a za † rodičov z oboch strán
Sobota 18:00 Košolná za † Jozefa Belicu – po 30 dňoch
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa Mórica
9:00 Zvončín za † rodičov Imricha a Emíliu Kosnáčových a starých rodičov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
 
   
Litánie bývajú v Suchej v nedeľu popoludní o 14:15
alebo v prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši.

Liturgický kalendár: 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po	06.08.	Premenenie Pána, sviatok
St	08.08.	Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Št	09.08.	Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Pi	10.08.	Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
So	11.08.	Sv. Kláry, panny, spomienka
Ne	12.08.	19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy z 5.8.2018

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, po sv. omšiach je farská ofera. 
Litánie budú po farskej sv. omši.

6. a 7. augusta budem na tábore. 
Zastupovať ma bude don Juraj Kyseľ, duchovný správca u sestier Uršulínok. 
V prípade zaopatrovania sa obráťte priamo na neho (0902 795 077).

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.