znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
11.2. - 18.2.2018

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jána Oborila – 10. výročie a manželku Máriu
9:00 Zvončín za † Jozefa Dudáša, Antona Matláka a bratov z oboch strán
10:30 Suchá za farníkov
Pondelok 17:00 Suchá za † Serafína, rodičov z oboch strán, manžela a syna
Utorok 7:30 Suchá za † Milana Rógla
Streda 16:30 Košolná za zdravie a Božiu pomoc pre našu sestru v ťažkej chorobe
16:30 Zvončín za † syna Pavla, manžela Františka Palkoviča a rodičov z oboch strán
18:00 Suchá za duševné uzdravenie pre Máriu
Štvrtok 17:00 Zvončín na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pri 45. výročí sobáša
18:00 Suchá za † Františka a Alžbetu Císarových a rodičov
Piatok 17:00 Košolná za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu Bellovú a rodinu
18:00 Suchá za † Máriu a Jána Marhavých a rodičov z oboch strán
Sobota 15:00 Suchá za novomanželov Frederika a Kristínu
17:00 Zvončín za † syna Martina Fülöpa
18:00 Suchá za † Danku
Nedeľa 7:30 Suchá za † Ignáca a Annu Kralovičových a rodičov z oboch strán
9:00 Košolná za † Gabiku Bartošovú
10:30 Suchá za farníkov
V pôstnom období býva krížová cesta v Suchej v piatok pred sv. omšou o 16:25   
a v nedeľu popoludní o 14:00 v Košolnej, o 15:00 v Suchej a o 15:00 vo Zvončíne.    


Liturgický kalendár: 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 
St	14.02.	POPOLCOVÁ STREDA
So	17.02.	Siedmich sv. zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Ne	18.02.	PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy z 11.2.2018

Litánie budú popoludní 14:15.

Popolcovou stredou začína pôstne obdobie i obnova ľudových misií v našej farnosti. 
Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. 
To znamená, že každý kresťan katolík od 14 rokov je povinný zdržiavať sa mäsitého pokrmu, 
a každý od 18 do 60 rokov sa môže len raz dosýta najesť. 
Počas sv. omší na Popolcovú stredu bude obrad značenia popolom. 
V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty v piatok o 16:25 (pred omšou) 
a v nedeľu popoludní v Suchej o 15:00 miesto litánií, 
v Košolnej o 14:00 a vo Zvončíne o 15:00. 
Počas sv. omše vo štvrtok v Suchej budú misionári udeľovať sviatosť pomazania chorých 
a v piatok v Suchej bude obnova manželských sľubov.

V stredu od 9:00 v Košolnej a vo Zvončíne a vo štvrtok od 9:00 v Suchej, 
budú misionári chodiť po domoch spovedať a udeľovať sviatosť pomazania chorých.

V sobotu uzatvoria v našej farnosti sviatosť manželstva 
Frederik Marhavý zo Suchej a Kristína Alexanderová zo Zavaru.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby rehole redemptoristov a ľudových misií, ktoré robia. 
Bude tiež charitatívny obed. 
Nemuseli by ste variť obed doma, čo by ste tým ušetrili na surovinách, by sa venovalo 
na dobročinné ciele a čas, ktorý by ste ušetrili, by ste mohli venovať modlitbe, 
návšteve alebo inému dobrému dielu.  
Kto by mal záujem, môže sa zahlásiť na fare alebo v kostole.

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.