znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

prechod na aktuálny týždeň

Poriadok bohoslužieb 
2.5. - 9.5.2021

Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa Dugoviča a † z rodiny
9:00 Zvončín za † Milana Knapa a rodičov Knapových
10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)
Pondelok sv. omša nebude
Utorok 18:00 Suchá poďakovanie za 90 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre Floriána
Streda 18:00 Suchá za † rodičov Balážových, Prekopových a sestru Helenu
Štvrtok 18:00 Suchá za † Helenu a Cyrila Izakovičových a rodičov z oboch strán
Piatok 18:00 Suchá za † Antona a Rozáliu
Sobota 18:00 Zvončín za † Jozefa Debreckého a manželku Vilmu
Nedeľa 7:30 Suchá za † Jozefa a Vieru Orlických a † z rodiny
9:00 Košolná za † Jozefínu Ježovitovú
10:30 Suchá za ľud vo farnosti (on-line)

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.


Živé vysielanie z farnosti - informácie v aktualitách
Našu farnosť môžete nájsť aj na facebook-u pod názvom   Farnosť Suchá nad Parnou  
Liturgický kalendár: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
    
Po	03.05.	Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Ut	04.05.	Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Ne	09.05.	ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy z 2.5.2021 

Litánie budú po farskej sv. omši. 

Dnes je zbierka na kňazský seminár - presunutá z minulej nedele. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Vychádzajú nové Duchovné ozveny. Prečítať si ich môžete na farskej stránke. 

Začali sme mariánsky mesiac máj. Pred sv. omšami sa budeme modlievať loretánske litánie. 

V utorok je vo Zvončíne deň arcidiecéznej poklony Oltárnej sviatosti. 
Najsvätejšia sviatosť bude vystavená od 12:00 hod. a požehnanie bude o 17:00 hod.  

Tento týždeň je prvý piatok. Spovedať budem hodinu pred svätými omšami. 
V piatok od 8:00 budem spovedať chorých a popoludní od 16:00 v kostole.

V piatok 14. mája. bude o 19:00 hod. na fare stretnutie birmovancov. 

Predpokladaný termín 1. sv. prijímania v našej farnosti je predbežne 27. jún 2021. 

Sv. omše slávime s priestorovým obmedzením 15 m2 na jednu osobu. 
V Suchej max. 25 ľudí, v Košolnej max. 15 ľudí, vo Zvončíne max. 6 ľudí. 
Naďalej ostáva v platnosti dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši. 
Prosím, pokúsme sa rešpektovať tieto pravidlá a buďme vďační aj za to málo čo máme.

Milan Cehlárik, administrátor

prechod na aktuálny týždeň
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.