znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Miestne slávnosti vo farnosti

26. júla - Zvončín – Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie, patróni kostol
29. júla 20018 - hody 
					
14. septembra - Košolná – sviatok Povýšenia Svätého kríža, titul kostola
16. septembra 2018 - hody 

11. novembra - Suchá nad Parnou – Sv. Martin z Tours, patrón kostola a farnosti
11. novembra 2018 - hody 

20. mája 2018 - sv. Urban (25.máj)- omša v Ružovej doline

 3. júna 2018 - Slávnosť prvého svätého prijímania, Suchá nad Parnou

 1. júla 2018 - Návšteva Panny Márie (2.júl) - omša v Ružovej doline

Arcidiecézna celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

19. januára - kláštor uršulínok 6. apríla - Košolná 4. mája - Zvončín 17. novembra - Suchá nad Parnou

archívy

Duchovné ozveny Oznámenie z obežníka ročné štatistiky
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.