znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Záväzné predpisy Katolíckej cirkvi na Slovnesku ohľadom ochrany osobných údajov
podľa nového zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc
JCLic. Peter Škultéty
farár
mobil: 0949 / 658 641

Adresa fary:
č. 431
919 01 Suchá nad Parnou

Kontakt:
tel.č.-fara: 033/ 55 80 144
e-mail: farnost.suchanadparnou@abu.sk


Komunita sestier uršulínok
Suchá nad Parnou, Ružová dolina 552
don Juraj Kyseľ SDB
duchovný správca u sestier Uršulínok
mobil: 0902 / 795 077


zloženie farskej rady:
Košolná:

Jozef Ševčík
Agneša Behúlová

Suchá nad Parnou:
Alexej Pluhár
Peter Vlachovič
Kamil Lastovička
Peter Marhavý
Rastislav Fridrich

Zvončín:
Mária Císarová
Vojtech Bičan


Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.