znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


JCLic. Peter Škultéty
farár
mobil: 0949 / 658 641

Adresa:
č. 431
919 01 Suchá nad Parnou

Kontakt:
tel.č.-fara: 033/ 55 80 144
e-mail: farnost.suchanadparnou@abu.sk


zloženie farskej rady:
Košolná:

Jozef Ševčík
Agneša Behúlová

Suchá nad Parnou:
Alexej Pluhár
Peter Vlachovič
Kamil Lastovička
Peter Marhavý
Rastislav Fridrich

Zvončín:
Mária Císarová
Vojtech Bičan
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.