znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2015


krsty: rok 2015 rok 2014 zmena oproti r. 2014 47 48 -1 z toho: chlapci 21 20 +1 dievčatá 26 28 -2 naša farnosť 26 23 +3 Suchá 17 13 +4 Košolná 6 5 +1 Zvončín 3 5 -2 iná farnosť 21 25 -4 podľa veku do 1 roka 44 44 0 od 1 do 7 rokov 3 4 -1 od 7 do 18 rokov 0 0 0 nad 18 rokov 0 0 0 prvé sv. prijímanie rok 2015 rok 2014 zmena oproti r. 2014 21 22 -1 z toho: chlapci 8 13 -5 dievčatá 13 9 +4 naša farnosť 21 Suchá 12 Košolná 6 Zvončín 3 iná farnosť 0 sviatosť birmovania v roku 2015 nebola Sobáše rok 2015 rok 2014 zmena oproti r. 2014 10 15 -5 7 sobášov katolíka s katolíčkou (sviatostné manželstvo) 2 sobáše nepokrsteného s katolíčkou (nesviatostné manželstvo) 1 sobáš katolíka s nepokrstenou (nesviatostné manželstvo) Pohreby rok 2015 rok 2014 zmena oproti r. 2014 31 39 -8 z toho: muži 18 19 -1 ženy 13 20 -7 podľa trvalého bydliska: Suchá 15 16 -1 Košolná 8 9 -1 Zvončín 5 7 -2 iná obec 3 7 -4 podľa miesta pohrebu: Suchá 17 20 -3 Košolná 7 9 -2 Zvončín 7 10 -3 priemerný vek: rok 2015 rok 2014 73,36 75,46 muži: 67,71 71,68 ženy: 81,18 79,05 Vekové rozpätie rok 2015 rok 2014 18 – 95 rokov 36 – 93 rokov muži: 18 – 89 rokov 36 – 91 rokov ženy: 61 – 95 rokov 57 – 93 rokov najmladší: 14 rokov - Nina Kobetičová (civilný pohreb) 18 rokov – Martin Fülöp 36 rokov – Andrej Matejkovič 43 rokov – Igor Babiak 41 rokov – Stanislav Tomašovič 55 rokov – Jozef Krišica 57 rokov – Mária Haberlová najstarší: 91 rokov – Mária Remžová 91 rokov – Mária Minarovičová 92 rokov – Terézia Morvayová 94 rokov – Vilma Poloncová 92 rokov – Valéria Silná 95 rokov - Mária Belavá 93 rokov – Anna Silná

Ekonomická štatistika za rok 2015

počiatočný stav: 45.390,17 € v hotovosti: 666,54 € v banke: 44.723,63 € príjmy: 25.152,22 € zvončeky a zbierky: 20.071,64 € z toho zvončeky: 11.139,64 € ofery (1. nedeľa): 7.753,17 € Duchovné Ozveny: 1.178,83 € dary od FO a PO: 1.300,00 € nájomné: 3.154,14 € úroky v bankách: 626,44 € výdavky: 11.185,63 € generálna oprava organu: 1.676,00 € nové koberce vo farskom kostole: 392,93 € plyn kostoly: 2.197,62 € (po započítaní preplatku 181,56 €) elektrina kostoly: 1.609,17 € voda, kanalizácia: 56,19 € Katolícke noviny, časopisy: 565,00 € tlač Duchovné Ozveny: 200,00 € bohoslužobné náklady: 208,81 € údržba, opravy - kostoly: 523,12 € plyn fara: 226,00 € (po započítaní preplatku 600,00 €) elektrina fara: 158,56 € podrezanie fasády fary: 1.270,00 € náklady fara: 436,91 € (telefón, internet, kancelárske potreby, ...) daň z úrokov v bankách: 114,69 € daň z príjmov za rok 2014: 678,35 € fond solidarity za rok 2014: 840,33 € (3% z príjmov farnosti na podporu chudobnejších farností v našej arcidiecéze) iné výdavky: 205,20 € účelové zbierky: vyzbierané: 6.647,23 € z toho katolícke školy trn. arci.: 472,90 € charita (jar): 847,76 € prenasledovaný kresť.: 944,40 € Boží hrob: 769,99 € seminár: 727,82 € masmédiá: 621,28 € Dobročinné diela sv. Otca: 460,87 € misie: 1.015,39 € charita (jeseň): 786,82 € odvedené: 6.695,00 € konečný stav: 59.340,94 € v hotovosti: 735,15 € v banke: 58.605,79 €
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.