znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2012


krsty: rok 2012 rok 2011 zmena oproti r. 2011 42 62 -20 z toho: chlapci 21 31 -10 dievčatá 21 31 -10 naša farnosť 30 36 -6 Suchá 14 21 -7 Košolná 9 4 +5 Zvončín 7 11 -4 iná farnosť 12 26 -16 podľa veku do 1 roka 36 59 -23 od 1 do 7 rokov 5 3 +2 od 7 do 18 rokov 0 0 0 nad 18 rokov 1 0 +1 prvé sv. prijímanie rok 2011 rok 2011 26 26 z toho chlapci 19 15 dievčatá 7 11 sviatosť birmovania 1 dospelá, ktorá bola podmienečne pokrstená a potom prijala sviatosť birmovania a prvé sv. prijímanie Sobáše rok 2012 rok 2011 zmena oproti r. 2011 13(12) 7 +6(+5) 12 sobášov katolíka s katolíčkou (sviatostné manželstvo) 1 sobáš nepokrstený s katolíčkou (manželský zväzok) Pohreby rok 2012 rok 2011 zmena oproti r. 2011 26 35 -9 z toho: muži 11 17 -6 ženy 15 18 -3 podľa trvalého bydliska: Suchá 12 16 -4 Košolná 7 4 +3 Zvončín 4 8 -4 iná farnosť 3 7 -4 podľa miesta pohrebu: Suchá 12 19 -7 Košolná 7 5 +2 Zvončín 7 11 -4 priemerný vek: rok 2012 rok 2011 74,15 71,3 muži: 68,1 64,1 ženy: 78,6 78,2 Vekové rozpätie rok 2012 rok 2011 39 – 95 rokov 40 – 90 rokov muži: 39 – 95 rokov 40 – 85 rokov ženy: 53 – 93 rokov 52 – 90 rokov najmladší: 39 rokov – Peter Mihálik 40 rokov – Robert Lysý 53 rokov – Irena Venclíková 41 rokov – Igor Dudáš 56 rokov – Peter Meszároš 49 rokov – Viliam Heriban najstarší: 91 rokov – Irena Čapkovičová 88 rokov – Mária Izakovičová 93 rokov – Štefánia Krajčovičová 89 rokov – Mária Jancová 95 rokov – Ján Minarovič 90 rokov – Helena Izakovičová 90 rokov – Helena Ondrušková
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.