znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Vitajte na stránke farnosti Suchá nad Parnou

Birmovka

otázky
22. októbra 2017 o 10:30
Farnosť tvorí obec Suchá nad Parnou a filiálky Košolná a Zvončín.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.