znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2016


krsty: rok 2016 rok 2015 zmena oproti r. 2015 41 47 -6 z toho: chlapci 23 21 +2 dievčatá 18 26 -8 naša farnosť 25 26 -1 Suchá 13 17 -4 Košolná 8 6 +2 Zvončín 4 3 +1 iná farnosť 16 21 -5 podľa veku do 1 roka 39 44 -5 od 1 do 7 rokov 2 3 -1 od 7 do 18 rokov 0 0 0 nad 18 rokov 0 0 0 prvé sv. prijímanie rok 2016 rok 2015 zmena oproti r. 2015 29 21 +8 z toho: chlapci 13 8 +5 dievčatá 16 13 +3 naša farnosť 29 Suchá 17 Košolná 9 Zvončín 3 iná farnosť 0 Sviatosť birmovania v roku 2016 nebola, začali sme prípravu, cca 50 mladých. Sobáše rok 2016 rok 2015 zmena oproti r. 2015 13 10 +3 12 sobášov katolíka s katolíčkou (sviatostné manželstvo) 0 sobášov nepokrsteného s katolíčkou (nesviatostné manželstvo) 1 sobáš katolíka s nepokrstenou (nesviatostné manželstvo) Pohreby rok 2016 rok 2015 zmena oproti r. 2015 29 31 -2 z toho: muži 19 18 +1 ženy 10 13 -3 podľa trvalého bydliska: Suchá 14 15 -1 Košolná 9 8 +1 Zvončín 3 5 -2 iná obec 3 3 0 podľa miesta pohrebu: Suchá 18 17 +1 Košolná 8 7 +1 Zvončín 3 7 -4 priemerný vek: rok 2016 rok 2015 68,70 73,36 muži: 66,44 67,71 ženy: 73,00 81,18 Vekové rozpätie rok 2016 rok 2015 40 – 96 rokov 18 – 94 rokov muži: 50 – 96 rokov 18 – 89 rokov ženy: 40 – 91 rokov 61 – 94 rokov najmladší: 40 rokov – Silvia Mikušová 18 rokov – Martin Fülöp 45 rokov – Iveta Hečková 43 rokov – Igor Babiak 50 rokov – Peter Domorák 55 rokov – Jozef Krišica najstarší: 91 rokov – Mária Remžová 91 rokov – Andelína Čillagová 91 rokov – Mária Minarovičová 91 rokov – František Ladvenica 94 rokov – Vilma Poloncová 96 rokov - Rudolf Melkner 95 rokov - Mária Belavá

Ekonomická štatistika za rok 2016

počiatočný stav: 59.340,94 € v hotovosti: 735,15 € v banke: 58.605,79 € príjmy: 22.816,28 € zvončeky a zbierky: 19.146,99 € z toho zvončeky: 10.480,68 € ofery (1. nedeľa): 7.530,68 € Duchovné Ozveny: 1.135,63 € dary od PO: 37,00 € nájomné (Agropo, lukostrelci): 3.163,90 € úroky v bankách: 468,39 € výdavky: 11.437,53 € generálna oprava organu: 2.300,00 € plyn kostoly: 2.168,28 € elektrina kostoly: 1.818,06 € bohoslužobné náklady: 170,97 € alarm (kostol Košolná) 410,00 € voda, kanalizácia: 97,75 € plyn fara: 1.047,18 € elektrina fara: 355,33 € palivové drevo 140,00 € náklady fara: 440,18 € kosačka, krovinorez 294,80 € noviny, časopisy: 485,91 € daň z úrokov v bankách: 84,38 € daň z príjmov DPPO za rok 2015: 693,91 € fond solidarity za rok 2015: 730,78 € (3% z príjmov farnosti na podporu chudobnejších farností v našej arcidiecéze) iné výdavky: 200,00 € účelové zbierky: vyzbierané: 7.258,33 € z toho na katolícke školy (24.1.): 544,25 € na charitu (jar) (14.2.): 744,69 € Boží hrob (25.-26.3.): 798,08 € na pomoc prenasledovaných kresťanov (3.4.): 713,91 € na seminaristov (17.4.): 759,69 € na Ukrajinu (24.4.): 887,50 € na masmédiá (8.5.): 597,70 € na Dobročinné diela sv. Otca (26.6.): 654,80 € na misie (23.10.): 864,55 € na charitu (jeseň) (27.11.): 693,16 € odvedené: 7.310,00 € rozdiel vyzbierané-odvedené -51,67 € konečný stav: 70.668,02 € v hotovosti: 632,47 € v banke: 70.035,55 €
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.