znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2014


krsty: rok 2014 rok 2013 zmena oproti r. 2013 48 58 -10 z toho: chlapci 20 29 -9 dievčatá 28 29 -1 naša farnosť 23 33 -10 Suchá 13 21 -8 Košolná 5 5 0 Zvončín 5 7 -2 iná farnosť 25 25 0 podľa veku do 1 roka 44 52 -8 od 1 do 7 rokov 4 6 -2 od 7 do 18 rokov 0 0 0 nad 18 rokov 0 0 0 prvé sv. prijímanie rok 2014 rok 2013 zmena oproti r. 2013 22 26 -4 z toho: chlapci 13 6 +7 dievčatá 9 20 -11 naša farnosť 15 Suchá 9 Košolná 5 Zvončín 1 iná farnosť 7 sviatosť birmovania rok 2014 rok 2011 zmena oproti r. 2011 46 51 -5 z toho: chlapci 27 25 +2 dievčatá 19 26 -7 naša farnosť 42 47 -5 Suchá 23 22 +1 Košolná 15 17 -2 Zvončín 4 8 -4 iná farnosť 4 4 0 Sobáše rok 2014 rok 2013 zmena oproti r. 2013 15 8 +7 12 sobášov katolíka s katolíčkou (sviatostné manželstvo) 1 sobáš anglikána s katolíčkou (sviatostné manželstvo) 2 sobáše nepokrsteného s katolíčkou (nesviatostné manželstvo) Pohreby rok 2014 rok 2013 zmena oproti r. 2013 39 41 -2 z toho: muži 19 21 -2 ženy 20 20 0 podľa trvalého bydliska: Suchá 16 25 -9 Košolná 9 8 +1 Zvončín 7 3 +4 iná obec 7 5 +2 podľa miesta pohrebu: Suchá 20 27 -7 Košolná 9 8 +1 Zvončín 10 6 +4 priemerný vek: rok 2014 rok 2013 75,46 74,41 muži: 71,68 69,9 ženy: 79,05 79,1 Vekové rozpätie rok 2014 rok 2013 36 – 93 rokov 42 – 93 rokov muži: 36 – 91 rokov 42 – 92 rokov ženy: 57 – 93 rokov 66 – 93 rokov najmladší: 36 rokov – Andrej Matejkovič 42 rokov – Milan Gábriš 41 rokov – Stanislav Tomašovič 47 rokov – František Turanovič 57 rokov – Maria Haberlová 57 rokov – Peter Benovič najstarší: 92 rokov – Terézia Morvayová 92 rokov – František Tajcnár 92 rokov – Valéria Silná 93 rokov – Mária Škvarková 93 rokov – Anna Silná 93 rokov – Mária Bobeková

Ekonomická štatistika za rok 2014

počiatočný stav: 53.352,73 € v hotovosti: 2.156,39 € v banke: 51.196,34 € príjmy: 29.908,79 € zvončeky a zbierky: 24.792,63 € z toho zvončeky: 10.892,00 € ofery (1. nedeľa): 6.467,54 € Duchovné Ozveny: 1.135,28 € veľkonočná ofera: 2.024,88 € (na kostol Zvončín a na organ) zbierka na čalúnenie: 2.027,37 € zbierka na organ: 2.245,56 € nájomné: 3.083,42 € dotácia z TTSK: 1.000,00 € úroky v bankách: 1.032,74 € výdavky: 37.852,06 € generálna oprava organu: 21.650,00 € nové čalúnenie vo farskom kostole: 3.084,06 € nové koberce vo farskom kostole: 1.115,00 € prístrešok – kostol Zvončín: 1.086,00 € komoda do sakristie – kostol Zvončín: 510,50 € plyn kostoly: 2.543,12 € (vrátený preplatok 1.497,31 €) plyn kostoly s preplatkom: 1.045,81 € elektrina kostoly: 1.955,29 € (vrátený preplatok 65,59 €) elektrina kostoly s preplatkom: 1.889,70 € voda: 30,23 € bohoslužobné náklady: 362,26 € údržba, opravy - kostoly: 694,49 € plyn fara: 1.246,16 € elektrina fara: 314,05 € údržba, opravy – fara: 231,02 € náklady fara: 591,54 € (telefón, internet, kancelárske potreby, ...) hliníkový rebrík: 83,90 € dataprojektor: 436,20 € katolícke noviny, časopisy: 622,40 € tlač Duchovné Ozveny: 870,00 € daň z úrokov v bankách: 192,54 € daň z príjmov za rok 2013: 705,38 € fond solidarity za rok 2013: 888,62 € (3% z príjmov farnosti na podporu chudobnejších farností v našej arcidiecéze) iné výdavky: 205,20 € účelové zbierky: vyzbierané: 5.736,71 € z toho katolícka univerzita: 399,81 € charita (jar): 810,95 € Boží hrob: 734,70 € seminár: 707,50 € masmédiá: 699,03 € Halier sv. Petra: 515,60 € misie: 1.012,20 € charita (jeseň): 856,92 € odvedené: 5.756,00 € konečný stav: 45.390,17 € v hotovosti: 666,54 € v banke: 44.723,63 €
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.