znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2013


krsty: rok 2013 rok 2012 zmena oproti r. 2012 58 42 +16 z toho: chlapci 29 21 +8 dievčatá 29 21 +8 naša farnosť 33 30 +3 Suchá 21 14 +7 Košolná 5 9 -4 Zvončín 7 7 0 iná farnosť 25 12 +13 podľa veku do 1 roka 52 36 +16 od 1 do 7 rokov 6 5 +1 od 7 do 18 rokov 0 0 0 nad 18 rokov 0 1 -1 prvé sv. prijímanie rok 2013 rok 2012 26 26 z toho chlapci 6 19 dievčatá 20 7 sviatosť birmovania 1 dievča prijalo sv. birmovania tento rok začala príprava k sviatosti birmovania, prihlásených je 60 mladých. Sobáše rok 2013 rok 2012 zmena oproti r. 2012 8 13(12) -5(-4) 7 sobášov katolíka s katolíčkou (sviatostné manželstvo) 1 sobáš presbyteriána s katolíčkou (sviatostné manželstvo) Pohreby rok 2013 rok 2012 zmena oproti r. 2012 41 26 +15 z toho: muži 21 11 -6 ženy 20 15 -3 podľa trvalého bydliska: Suchá 25 12 +13 Košolná 8 7 +1 Zvončín 3 4 -1 iná farnosť 5 3 +2 podľa miesta pohrebu: Suchá 27 12 +15 Košolná 8 7 +1 Zvončín 6 7 -1 priemerný vek: rok 2012 rok 2011 74,41 74,15 muži: 69,9 68,1 ženy: 79,1 78,6 Vekové rozpätie rok 2013 rok 2012 42 – 93 rokov 39 – 95 rokov najmladší: 42 rokov – Milan Gábriš 39 rokov – Peter Mihálik 47 rokov – František Turanovič 53 rokov – Irena Venclíková 57 rokov – Peter Benovič 56 rokov – Peter Meszároš najstarší: 92 rokov – František Tajcnár 91 rokov – Irena Čapkovičová 93 rokov – Mária Škvarková 93 rokov – Štefánia Krajčovičová 93 rokov – Mária Bobeková 95 rokov – Ján Minarovič muži: 42 – 92 rokov 39 – 95 rokov ženy: 66 – 93 rokov 53 – 93 rokov Ekonomika: počiatočný stav: konečný stav: v banke 34.750 € 51.200 € v hotovosti 1.100 € 1.000 € príjmi: vyzbierané zvončeky a ofery: 19.000 € vyzbierané na kostol Zvončín: 3.580 € nájomné za polia: 3.050 € sponzorské dary: 1.500 € milodar: 1.500 € spolu: 30.000 € výdavky: energie (plyn, elektrina, chod kostolov, fary) dokončil sa kostol vo Zvončíne v Košolnej oprava vodárne v Suchej boli vymenené dvere do sakristie a urobený prístrešok spolu: zhruba 13.500 €
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.