znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2011


Sobáše: rok 2011 rok 2010 zmena oproti r. 2010 7 6 -1 5 sobášov katolíka s katolíčkou (sviatostné manželstvo) 1 sobáš nepokrstený s katolíčkou (manželský zväzok) 1 sobáš katolík s nepokrstenou (manželský zväzok) Krsty: rok 2011 rok 2010 zmena oproti r. 2010 62 50 +12 z toho: chlapci 31 25 +6 dievčatá 31 25 +6 Suchá 21 16 +5 Košolná 4 9 -5 Zvončín 11 9 +2 iná farnosť 26 16 +10 podľa veku do 1 roka 59 40 +19 1 do 7 rokov 3 8 -5 7 do 18 rokov 0 2 -2 nad 18 rokov 0 0 0 Pohreby: rok 2011 rok 2010 zmena oproti r. 2010 35 26 +9 z toho: muži 17 14 +3 ženy 18 12 +6 podľa bydliska Suchá 16 11 +5 Košolná 4 4 0 Zvončín 8 6 +2 iná farnosť 7 5 +2 podľa miesta pohrebu: Suchá 19 Košolná 5 Zvončín 11 rok 2011 rok 2010 priemerný vek: 71,3 71,9 muži: 64,1 66,8 ženy: 78,2 77,8 Vekové rozpätie rok 2011 rok 2010 muži: 40 – 85 rokov 29 – 94 rokov ženy: 52 - 90 rokov 53 - 87 rokov najmladší: 40 rokov – Róbert Lysý 41 rokov – Igor Dudáš 49 rokov – Viliam Heriban najstarší: 88 rokov – Mária Izakovičová 89 rokov – Mária Jancová 90 rokov – Helena Izakovičová 90 rokov – Helena Ondrušková prvé sv. prijímanie rok 2011 rok 2010 26 18 z toho chlapci 15 7 dievčatá 11 11 sviatosť birmovania rok 2011 rok 2008 51 94 z toho chlapci 25 49 dievčatá 26 45 podľa bydliska: Suchá 22 Košolná 17 Zvončín 8 iná farnosť 4


Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.