znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2010


Sobáše: rok 2010 rok 2009 zmena oproti r. 2009 6 18 -12 Krsty: rok 2010 rok 2009 zmena oproti r. 2009 50 44 +6 z toho: chlapci 25 30 -5 dievčatá 25 14 +11 Suchá 16 18 -2 Košolná 9 5 +4 Zvončín 9 2 +7 iná farnosť 16 19 -3 Pohreby: rok 2010 rok 2009 zmena oproti r. 2009 26 36 -10 z toho: muži 14 21 -7 ženy 12 15 -3 podľa bydliska Suchá 11 23 -12 Košolná 4 5 -1 Zvončín 6 8 -2 iná farnosť 5 0 +5 rok 2010 rok 2009 priemerný vek: 71,9 71,4 muži: 66,8 67,3 ženy: 77,8 77,1 Vekové rozpätie rok 2010 rok 2009 29 – 94 rokov 18 – 92 rokov najmladší: 29 rokov – Daniel Šesták 18 rokov – Peter Debrecký – tragicky 51 rokov – Miloš Horník 25 rokov – Jozef Balcirák – tragicky 53 rokov – Jarmila Reháková 51 rokov – Jozef Gašparík najstarší: 87 rokov – Helena Mihálková 88 rokov – Ladislav Babušík 88 rokov – Anna Gažovičová 92 rokov – Alžbeta Hollešová 89 rokov – Mária Heribanová 94 rokov – Ján Martinkovič muži: 29 – 94 rokov 18 – 88 rokov ženy: 53 – 87 rokov 53 – 92 rokov podľa obcí: Suchá 52 – 89 rokov 53 – 88 rokov Košolná 58 – 94 rokov 51 – 90 rokov Zvončín 29 – 75 rokov 62 – 92 rokov ekonomika hotovosť: účet: term. vklad: spolu: počiatočný stav: 2 503,83 € 10 249,77 € 10 000 € 22 753,60 € príjem: 250 € výdavky: 0 rozdiel: -976,87 € +10527,99 € + 250 € 9 801,12 € konečný stav: 1 526,96 € 20 777,76 € 10 250 € 32 554,72 €


Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.