znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Štatistika za rok 2009


Sobáše: rok 2009 zmena oproti r. 2008 18 -8 Krsty: Podľa trvalého pobytu / zmena oproti r. 2008: Košolná Suchá Zvončín iné obce spolu chlapci: 2 / -3 12 / +2 2 / -2 14 / -4 30 / -7 dievčatá: 0 / -1 6 / -4 3 / +1 5 / -10 14 / -14 spolu: 2 / -4 18 / -2 5 / -1 19 / -14 44 / -21 z toho bol 1 dospelý muž z inej obce. Zosnulí: Podľa obce pochovania / zmena oproti r. 2008: Košolná Suchá Zvončín spolu: muži: 4 / +2 13 / +3 4 / -2 21 / +3 ženy: 1 / -1 10 / +4 4 / -5 15 / -2 spolu: 5 / +1 23 / +7 8 / -7 36 / +1 r. 2008 r. 2009 priemerný vek: 70,5 71,4 muži: 65,4 67,3 ženy: 75,9 77,1 najstarší: 92 rokov – Alžbeta Hollešová 88 rokov – Ladislav Babušík najmladší: 18 rokov – Peter Debrecký – tragicky 25 rokov – Jozef Balcirák – tragicky 51 rokov – Jozef Gašparík 53 rokov – Emília Hudeková Vekové rozpätie (okrem tragédií) Podľa obcí: Košolná Suchá Zvončín muži: 51–78 57–88 62–76 ženy: 90 53–87 67–92 hotovosť: banka: spolu: počiatočný stav: 2.980 17.880 20.860 príjem: 31.320 930 32.250 výdavky: 22.240 8.940 31.180 rozdiel: +9.080 -8.010 +1.070 konečný stav: 12.060 9.870 21.930


Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.